Zarząd Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowki - zdjęcie portretowe

Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 108 i 109
Telefon: 22 443 56 06
E-mail: wola.sekretariat@um.warszawa.pl

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia (ze specjalnością polityka społeczna) oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Wydziale Zarządzania UW. W latach 2005-2008 był doktorantem i wykładowcą w Instytucie Polityki Społecznej UW. W 2003 roku rozpoczął karierę jako pracownik samorządowy w jednostkach samorządowych różnych szczebli. W latach 2008-2010 pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, gdzie zainicjował m.in. powstanie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. W latach 2006-2010 był radnym powiatu wołomińskiego, przewodniczącym komisji zdrowia i polityki społecznej. Jako wicemarszałek województwa mazowieckiego (2010-2014) nadzorował pracę departamentu polityki społecznej i zdrowotnej oraz departamentu nieruchomości i infrastruktury. Od maja do grudnia 2014 r. pełnił funkcję burmistrza dzielnicy Bemowo. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję burmistrza dzielnicy Wola.

Krzysztof Strzałkowski bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

 1. Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Wola (WBK),
 2. Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola (WKU),
 3. Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Wola (WOD),
 4. Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola (WORIL),
 5. Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola (WPK),
 6. Zespół Kadr dla Dzielnicy Wola (ZKD).

Krzysztof Strzałkowski bezpośrednio nadzoruje również Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Wolskie Centrum Kultury.


Zastępczyni Burmistrza Grażyna Orzechowska-Mikulska - zdjęcie portretowe

Grażyna Orzechowska-Mikulska
Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 107 i 108
Telefon: 22 443 56 07
E-mail: wola.sekretariat2@um.warszawa.pl

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, kierunek wychowanie przedszkolne. Ukończyła również Polską Międzynarodową Szkołę Zarządzania, Studium Menadżerskie, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w ramach wychowania przedszkolnego, a także tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej - podyplomowe studium o kierunku Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP - podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu w Oświacie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Przez 11 lat była dyrektorem placówki oświatowej na terenie Warszawy. Współpracowała między innymi z wydawnictwem RABBE oraz Agencją Wydawniczą Aga Press. Zrealizowała projekty w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Posiada także doświadczenie w zakresie nadzoru pedagogicznego, zdobyte poprzez pracę Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. Od 8 lat związana zawodowo z Wolą – w latach 2010-2014 oraz 2014-2018 pełniła funkcję zastępcy burmistrza.

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Wola (WAG),
 2. Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola (WOW),
 3. Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola (ZSR),
 4. Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wola (ZZP).

Grażyna Orzechowska-Mikulska bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne i instytucje kultury:

 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wola m.st. Warszawy,
 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.

Zastępca Burmistrza Wojciech Lesiuk - zdjęcie portretowe

Wojciech Lesiuk
Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 130 i 131
Telefon: 22 443 56 10
E-mail: wola.sekretariat5@um.warszawa.pl

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku politologia; Wykształcenie Podyplomowe w zakresie: Zarządzania Administracją, Ochrony Środowiska, Zarządzania Instytucjami Sportowo-Rekreacyjnymi, Trenera klasy II w modelarstwie sportowym; Inspektor ds. ochrony p.poż; Dyplomowany Instruktor Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego; od 1993 zatrudniony w samorządzie warszawskim, w latach 2006-2008 Członek Zarządu Dzielnicy Wola; 2008-2010 - Naczelnik Wydziału Kultury w Dzielnicy Ursynów, 2011-2018 -  Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Wola; posiada liczne szkolenia w zakresie: zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarowania odpadami, zarządzania ludźmi; zainteresowania: podróże, jazda na rowerze oraz modelarstwo.

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

 1. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola (WSZ),
 2. Wydział Świadczeń dla Dzielnicy Wola (WŚW),
 3. Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola (WZL).

Wojciech Lesiuk bezpośrednio nadzoruje następujące jednostki organizacyjne:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Daszkiem”,
 3. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Wojciech Lesiuk bezpośrednio współpracuje również z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Wola.


Zastępca Burmistrza Adam Hać - zdjęcie portretowe

Adam Hać
Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 112 i 113
Telefon: 22 443 56 09
E-mail: wola.sekretariat3@um.warszawa.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie od 2010 r. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik w administracji rządowej. W pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce samorządu terytorialnego, finansów publicznych i obrotu nieruchomościami. W kadencji 2010-2014 był Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Pracował również w Komisjach: Polityki Gospodarczej i Komunalnej oraz Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Jest członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ - Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie." W kadencji 2014-2018 pełnił stanowisko zastępcy burmistrza dzielnicy Wola.

Adam Hać bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

 1. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola (WAiB),
 2. Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola (WGN),
 3. Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola (WIK),
 4. Wydział Prawny dla Dzielnicy Wola (WPR),
 5. Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości dla Dzielnicy Wola (WRS).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Robert Rafałowski - zdjęcie portretowe

Robert Rafałowski
Zastępca Burmistrza

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Pokój: 113 i 114
Telefon: 22 443 56 08
E-mail: wola.sekretariat4@um.warszawa.pl

Przedsiębiorca z 27-letnim doświadczeniem. Absolwent The Polish Open University / Oxford Brookes University - na wydziale zarządzania i marketingu (zarządzanie biznesem).Czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Wolontariusz i społecznik angażujący się z powodzeniem w projekty poprawiające jakość życia lokalnej społeczności. W ciągu ostatnich 9 lat czynny członek Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego. Do jego obowiązków należało m.in. weryfikowanie informacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na temat prac w aktualnych procedurach planistycznych Warszawy oraz omawianie zaprezentowanych przez mieszkańców Warszawy problemów dotyczących urbanistyki miasta. Od 2015 roku czynny działacz partii .Nowoczesna, członek Zarządu Regionu Warszawa. Współzałożyciel i regionalny koordynator sieci eksperckiej Lepsza Polska, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie ekspertów do pracy w programie.
Założyciel i wiceprezes lokalnego stowarzyszenia Moja Białołęka, którego działania doprowadziły do rozpoczęcia procesu budowy infrastruktury na tzw. Zielonej Białołęce, a co za tym idzie przyczyniły się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Wolontariusz angażujący się w różne działania charytatywne, m.in. - od 1993 roku zajmujący się organizacją dodatkowych wydarzeń dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a od 2015 działający na rzecz pomocy chorym dzieciom w ramach Fundacji Ronalda McDonalda. Wspomaga również Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Samotnej Matki na Białołęce.

Robert Rafałowski bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy Wola:

 1. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Wola (WDG),
 2. Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wola (WIN),
 3. Wydział Infrastruktury Drogowej dla Dzielnicy Wola (WID),
 4. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wola (WOM),
 5. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola (WOŚ),
 6. Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Wola (WGO).

Robert Rafałowski bezpośrednio współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wola.

Dowiedz się więcej