• Artykuł

  W dniu 29 października br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV odwiedzili Szkołę Podstawową nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej. Podczas wizyt w poszczególnych klasach goście omawiali kwestie związane z odblaskami, zachęcali do noszenia ich w widocznym miejscu, przedstawiali korzyści zarówno dla pieszych jak i kierowców. Podkreślali,...

 • Artykuł

  Szkolenie z pierwszej pomocy na wczasach dla seniorów Uczestnicy „Wczasów dla seniorów” prowadzonych przez „Caritas” poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas szkolenia przeprowadzonego przez funkcjonariuszkę Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Dywizjonu 303 delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zorganizowała dla osób starszych szkolenie...

 • Artykuł

  Pracownicy wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wzięli udział w pikniku zorganizowanym w dniu 26 maja br. przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na terenie Parku Józefa Sowińskiego. Przedstawiciele BBiZK wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przygotowali dla dzieci mini konkursy i quizy z zakresu m.in. ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby starsze zaś chętnie odpowiadały na pytania dotyczące prób...

 • Artykuł

  Dzielnicowy finał VII edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty. W dniu 16 maja br. w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 rywalizowały ze sobą dwie drużyny z wolskich szkół podstawowych. W konkursie udział wzięły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja oraz Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.Uczniowie na tym etapie konkursu rozwiązali test wiedzy m.in. z zakresu służby policyjnej, odbyli także ćwiczenia...

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo podczas letnich zabaw, kontaktu z osobą obca i psem było tematem zajęć przeprowadzonych przez przedstawicieli wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV w Przedszkolu nr 118 zlokalizowanym przy ul. Nowolipie 31A. Podczas spotkania prowadzący omówili także zasady właściwego zachowania w drodze do przedszkola. Przypominali o konieczności zapinania pasów i używania fotelików. Nauczyli dzieci pozycji...

 • Artykuł

  W dniu 18 kwietnia br. przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV rozmawiali na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami zebranymi w Domu sąsiedzkim, przy ul. Olbrachta 9. Goście przypomnieli zebranym metody działania oszustów wyłudzających pieniądzeod osób starszych, prosili o zgłaszanie wszystkich sytuacji budzących niepokój dzwoniąc pod numery alarmowe. Podkreślali, że sposoby działania oszustów...

 • Artykuł

  Wolscy seniorzy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystali z możliwości przećwiczenia nabytej wiedzy pod okiem specjalistów. W dniu 18 kwietnia br. w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zorganizowała dla osób starszych szkolenie z zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Zajęcie prowadzili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej...

 • Artykuł

  Pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowegow Dzielnicy Wola po raz trzeci wzięli udział w pikniku zorganizowanym na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego Straży Miejskiejm.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10, który odbył się w dniu 14 kwietnia br. Na swoim stanowisku przedstawiciele BBiZK przygotowali atrakcje i materiały edukacyjne dla wszystkich przybyłych. Dzieci uczestniczyły w quizach edukacyjnych z zakresu ruchu drogowego, rozwiązywały...

 • Artykuł

  W dniu 20 marca br. przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwai Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji rozmawiali na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami zebranymi w Klubie dla Rodzin MAL Piaskownicaw Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. Piaskowej 7. Goście przypomnieli zebranym metody działania oszustów wyłudzających pieniądzeod osób starszych. Podkreślali, że sposoby zdobywania pieniędzy bardzo szybko się zmienią, a legenda może być inna niż...

 • Artykuł

  W dniu 15 marca br. w Przedszkolu nr 269, zlokalizowanym przy ul. Smoczej 22 przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. Prowadzący omówili kwestie bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z cho dników, przejść dla pieszych oraz jazdy samochodem. Powtarzali również zasady zabawyw miejscach do tego przeznaczo nych. Przypominając, że witaminy...