• Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia: Dostawa oraz montaż 4 defibrylatorów wewnętrznych zamontowanych w miejscach użyteczności publicznej wraz z promocją oraz przeprowadzenie 4 szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zaówienia oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia: Organizacja, promocja i przeprowadzenie serii warsztatów dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat dotyczących tematyki  bezpieczeństwa dzieci i zapobiegania wypadkom. szczegóły na temat zaproszenia w załączniku: 

 • Artykuł

  Z okazji jubileuszu 60. rocznicy ślubu Państwo Elżbieta i Mirosław Gołębiewscy przyjęli życzenia, list gratulacyjny i kwiaty od przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Wola.  Państwo Elżbieta i Mirosław Gołębiewscy zostali zaproszeni do Urzędu Dzielnicy Wola przed Świętami Bożego Narodzenia. Życzenia, list gratulacyjny i kwiaty w imieniu Zarządu Dzielnicy złożył Jubilatom zastępca burmistrza Woli Robert Rafałowski.  26 grudnia 2018 roku to znacząca data dla małżonków. Pani Elżbieta i...

 • Artykuł

  Dzielnica Wola w ramach partnerstw oraz razem z organizacjami pozarządowymi zorganizowała i dofinansowała przygotowanie i realizację świąteczno - wigilijnych spotkań z mieszkańcami w różnych częściach terenu dzielnicy.   Spotkania przedświąteczne i wigilijne zorganizowane zostały w ramach: Partnerstwa Przepis na Muranów Partnerstwa Młyn na Woli oraz w ramach realizacji projektów dofinansowanych lub sfinansowanych ze środków Dzielnicy Wola: "Spotkania świąteczno - wigilijne w...

 • Artykuł

  Usprawnienia dla pieszych i rowerzystów w parku Moczydło, nowe huśtawki i  multimedialny kiosk z informacją turystyczną w parku Szymańskiego oraz nowe ławki i donice kwiatowe w parku Sowińskiego – to kolejne projekty zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Zakończyła się realizacja czterech projektów z budżetu partycypacyjnego, które dotyczyły wolskich parków. Jednym z nich jest instalacja multimedialnego kiosku do informacji turystycznej, który mieści się w parku...

 • Artykuł

  W dniu 19 grudnia br. przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego spotkali się z seniorami zgromadzonymi w Klubie Seniora SM „Miła”. Podczas spotkania przekazali zebranym kalendarze i zakładki do książek promujące Europejski Numer Alarmowy 112. Wyrażając nadzieję na brak potrzeby korzystania z niego w nadchodzącym roku zapewniali, że w uzasadnionych sytuacjach wybranie tych trzech cyferek na klawiaturze telefonu jest wskazane

 • Artykuł

  O użyciu defibrylatora, postepowaniu w przypadku użądlenia, zadławienia i utraty przytomności rozmawiali funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W dniu 21 listopada br. w Hali Sportowej „Koło”, przy ul. Obozowej 60, odbyło się zorganizowane przez wolską Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla...

 • Artykuł

  Warszawscy policjanci otrzymali 37 radiowozów z napędem hybrydowym. Zakup nowoczesnych samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu samorządu warszawskiego. Pojazdy przekazane Komendzie Stołecznej Policji na pl. Zamkowych stanowiły część zakupionych już 51 radiowozów. Stołeczny samorząd na ten cel przekazał policji 2,1 mln złotych. 37 radiowozów trafi do siedmiu Komend Rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Komendy Stołecznej Policji. Nowe radiowozy zostały...

 • Artykuł

  Grupa pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poznała zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystała z możliwości przećwiczenia nabytej wiedzy pod okiem specjalistów. W dniu 15 listopada br. w Hali Sportowej „Koło”, przy ul. Obozowej 60 odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników OSiR Wola. Zajęcie prowadziła funkcjonariuszka Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. ...

 • Artykuł

  W dniu 6 listopada br. przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV rozmawiali na temat bezpieczeństwa z osobami zebranymi w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. Zawiszy 5. Podczas spotkania omówione zostały tematy zgłoszone przez uczestników. Jedna z pań podzieliła się doświadczeniem, w którym omal nie padła ofiarą wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”. Sytuacja...