• Artykuł

  Dzień 7 grudnia 2019 r. to dzień smutku dla pracowników Urzędu Dzielnicy Wola. Nieoczekiwanie odeszła od nas wyjątkowa Koleżanka i Przyjaciółka, wspaniała i oddana swojej pracy osoba Katarzyna Figiel Naczelnik Wydziału Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Pogodna, życzliwa i zawsze chętna do współpracy. Niosąca radość życia, którą przekazywała nam wszystkim. Wrażliwa na potrzeby innych, posiadająca wyjątkowy dar integrowania ludzi. Piękna nie tylko wewnętrznie. Czujemy się...

 • Artykuł

  Od 10 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Wola obowiązywać będą nowe regulacje i procedury antykorupcyjne. W internecie sukcesywnie będą publikowane m.in. decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Aby zapewnić pełną transparentność i przejrzystość w procesie wydawania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie m.st. Warszawy wprowadzone są nowe rozwiązania, które zwiększą kontrolę społeczną nad toczącymi się w stołecznych urzędach...

 • Artykuł

  Występ Finałowy, zatytułowany "BAW SIĘ RAZEM Z NAMI" rozpocznie się 20 grudnia o godzinie 19:00 w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85. Spektakl jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników projektu "BAW SIĘ W KABARET DO WOLI II" współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola M.St. Warszawy. Uczestnicy-amatorzy podczas zajęć zgłębiali tajniki sztuki kabaretowej, by stanąć przed Państwem w świetle reflektorów i zabłysnąć na scenie poczuciem humoru i zdobytymi...

 • Artykuł

  RELACJA UROCZYSTEGO ODEBRANIA HALI PNEUMATYCZNEJ ORAZ  FINAŁU AKCJI CHARYTATYWNEJ  I DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO MISIE RATOWNISIE 6 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie odbyła się uroczystość odebrania hali pneumatycznej oraz finał akcji charytatywnej i dzielnicowego konkursu plastycznego Misie Ratownisie. W uroczystości uczestniczyli: Pan Michał Szczerba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Krzysztof Strzałkowski –...

 • Artykuł

  Wola chce ściśle współpracować ze strażą miejską w walce z nielegalnym parkowaniem. Wybrani pracownicy Urzędu Dzielnicy oraz wolskiego ZGN-u zostaną przeszkoleni przez strażników miejskich w zakresie odpowiedniego dokumentowania przypadków łamania prawa. Jednym z większych problemów, które doskwierają mieszkańcom Woli jest nielegalne parkowanie. Dotyczy to również podwórek objętych programem identyfikatorów dla mieszkańców. Z kierowcami, którzy parkują swoje auta w miejscach do...

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy. Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Pani Anna Celińska - Ziarek,...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do...

 • Artykuł

  Wola zyskała nowe obiekty, umożliwiające uprawianie sportu przez cały rok. Na terenie trzech szkół powstały hale pneumatyczne. Dzielnica na ten cel przeznaczyła ponad 2,7 mln zł. Na Woli z każdym rokiem oferta sportowo-rekreacyjna jest coraz bogatsza. W tym roku udało się oddać do użytku m. in. wyremontowany kompleks basenowy w parku Moczydło, zbudować kilka siłowni plenerowych czy tor dla rowerzystów. To jednak atrakcje, z których można korzystać latem. – Chcemy, aby sport na...

 • Artykuł

  We wtorek, 24 grudnia, Urząd m.st. Warszawy będzie nieczynny. To wolny dzień wyznaczony zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Urząd miasta będzie w zamian czynny w sobotę – 7 grudnia. 24 grudnia 2019 r., w godzinach 8.00-14.00, pełniony będzie dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przy ul. Andersa 5 (stacja metra Ratusz Arsenał, obok kina Muranów). Załatwić tam będzie można wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów. Pozostałe siedziby USC...

 • Artykuł

  Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert: UCHWAŁA NR 3111/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Działania...