• Artykuł

  Przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola uczestniczyli w zajęciach organizowanych ramach akcji „Zima w mieście” przez Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy w Szkole Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa Zajęcia miały formę nauki przez zabawę, podczas gry w tenisa stołowego czy piłkę nożną promowana była rywalizacja w ramach zasady „fair play”. Dzieci uczyły się także właściwych zachowań w różnych sytuacjach, w...

 • Artykuł

  Dzielnica Wola zaprasza do udziału w kolejnych Wolskich Zbiórkach Krwi w roku 2020. Do podzielenia się zdrowiem zapraszamy w tym roku w dniach: 27 lutego; 28 kwietnia; 15 września; 15 grudnia. Zbiórki odbywają się w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka przy ul. Kasprzaka 19/21, zaś profesjonalną obsługę zapewnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa     w Warszawie. Ustalenie harmonogramu dla grup zorganizowanych: tel. 22 632 02 11 lub e-mail: zs@kasprzak.edu.pl...

 • Artykuł

  W 2019 roku odbyły się 4 zbiórki krwi. Zebraliśmy 97,2 litra krwi! Tradycyjnie wszystkie zbiórki krwi miały miejsce w Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka. Szkoła jest głównym partnerem i gospodarzem akcji pn. „Wolskie Zbiórki Krwi”, której współorganizatorem jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Profesjonalną Obsługę dawców zapewnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W dniach 5 marca, 30 maja, 12 września i 12 grudnia do oddania krwi zgłosiło się łącznie...

 • Artykuł

  W związku ze wzrostem kosztów opłat za gospodarowanie odpadami Rada m.st. Warszawy zdecydowała o wprowadzeniu od 1 marca 2020 w Warszawie nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych. Ustalono, że opłaty za odbiór odpadów naliczane będą ryczałtowo zarówno dla zabudowy rodzinnej, jak i dla mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Od 1 marca do 10 kwietnia 2020 roku właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas na składanie nowych deklaracji. Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego...

 • Artykuł

  3 lutego 2020 r. gościliśmy w przedszkolu Przedstawicieli Wolskiej Rady Seniorów z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Babci i Dziadka zaprezentowaliśmy tańce, wiersze i piosenki. Seniorzy w dowód wdzięczności nagrodzili nas gromkimi brawami i słodyczami. Spotkanie to było wspaniałą lekcją akceptacji i tolerancji wobec ludzi starszych oraz nauką empatii w stosunku do drugiego człowieka. Serdecznie dziękujemy za wizytę w...

 • Artykuł

  76. rocznicę egzekucji na Lesznie uczcili złożeniem kwiatów przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola oraz rodzin ofiar Siedemdziesiąt sześć lat temu, 11 lutego 1944 roku, Niemcy publicznie powiesili 27 więźniów Pawiaka na balkonie ruin domu przy ulicy Leszno (na terenie dawnego getta). Wiszące ciała pozostawiono na jakiś czas, aby warszawiacy zapamiętali ten straszny obraz. 11 lutego 2020 roku kwiaty w imieniu mieszkańców oraz Rady i Zarządu Dzielnicy Wola złożyli pod pomnikiem ...

 • Artykuł

  7 lutego 2020r. zakończył się cykl 3-dniowych szkoleń adresowanych do społeczności lokalnej na Woli w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” . W 3-dniowych szkoleniach uczestniczyło w sumie 40 przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, placówek medycznych, instytucji samorządowych, służb mundurowych. Szkolenia miały na celu zwiększyć wiedzę uczestników nie tylko na temat...

 • Artykuł

  M.st. Warszawa zawarło porozumienie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie służb ponadnormatywnych w 2020 r. Dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji będą finansowane ze środków stanowiących dochody własne m.st. Warszawy. W myśl porozumienia w tym roku Warszawa przekazała na sfinansowanie pełnienia służb ponadnormatywnych 5 mln zł. Suma ta pozwala na wystawienie 21 740 służb. Służby będą kierowane w najbardziej niebezpieczne miejsca Warszawy, wskazane przez mieszkańców w ramach...

 • Artykuł

  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola realizuje wycinkę drzew z okolic ulic Ogrodowej oraz Dobrzańskiego Białej.  Drzewa przeznaczone do wycinki są w złej kondycji zdrowotnej - są spróchniałe, a pnie niejednokrotnie są puste w środku. Drzewa są zlokalizowane w sąsiedztwie chodników i stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz innych użytkowników dróg. Urząd Dzielnicy po uzyskaniu decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, zezwalającej na usunięcie drzew, odpowiadając na...

 • Artykuł

  Mija 76 lat od publicznej egzekucji, którą Niemcy przeprowadzili na balkonach domu przy ul. Leszno. Pamięć 27 powieszonych osób uczczą 11 lutego 2020 r. mieszkańcy i przedstawiciele Dzielnicy.  We wtorek 11 lutego 2020 roku o godz. 10.00 mieszkańcy i przedstawiciele Dzielnicy Wola złożą kwiaty pod pomnikiem pamięci 27 ofiar niemieckiej egzekucji przy ul. Leszno. Pamiątkowy monolit znajduje się przy al. Solidarności 84. Siedemdziesiąt sześć lat temu, 11 lutego 1944 roku, Niemcy...