• Artykuł

  Wolscy seniorzy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz skorzystali z możliwości przećwiczenia nabytej wiedzy pod okiem specjalistów. W dniu 4 lipca br. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Dywizjonu 303 delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zorganizowała dla osób starszych szkolenie z zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Zajęcie prowadzili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży...

 • Artykuł

  Jak co roku piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście” zgromadził setki młodych warszawiaków chcących poznać codzienną pracę służb mundurowych. Oprócz ekspozycji specjalistycznego sprzętu czekały również gry i zabawy sportowo-rekreacyjne. W ten sposób uroczyście zainaugurowano „Lato w mieście”. Kilka słów na początek pikniku i wakacji do młodych warszawiaków powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy: – Drogie dzieci, dziś oficjalnie zaczynam wakacyjny program „Lato...

 • Artykuł

  Na terenie m.st. Warszawy prowadzone są intensywne działania, mające na celu ograniczenie liczebności populacji dzików. Obecnie, lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Występują tam bardzo dobre warunki do bytowania różnych gatunków zwierząt. Jednym z nich są dziki, które przemieszczają się także w obrębie terenów zurbanizowanych. Ich żerowiska są często znacznie oddalone od miejsca ich bytowania. Wielkość ich populacji wynika m.in. z...

 • Artykuł

  W ratuszu uhonorowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W stołecznym ratuszu uhonorowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Doceniono ich służbę, która wspierała pracę urzędników m.st. Warszawy w czasie kontroli stołecznych taksówek i kierowców zajmujących się przewozem osób. W uroczystości, oprócz wyróżnionych policjantów, udział wzięli dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Ewa Gawor, zastępca...

 • Artykuł

  W dniu 29 czerwca br. na terenie ogródków działkowych przy ul. Dywizjonu 303 nr 7 rozpoczął się coroczny cykl spotkań z seniorami z udziałem przedstawiciela delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz funkcjonariusza Policji Komendy Rejonowej Warszawa IV. Tematem spotkania była profilaktyka dotycząca głównie wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”. Seniorzy biorący udział w spotkaniu...

 • Artykuł

  W dniu 26 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 238 im. Christo Botewa przy ul. Redutowej 37 odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców Woli z przedstawicielem delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz dzielnicowymi Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Podczas spotkania Policjanci przekazywali informacje dotycząca głównie wyłudzania pieniędzy od osób starszych metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na gazownika” itp....

 • Artykuł

  W dniu 22 czerwca br. w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika przy ul. Bema 76 odbyło się spotkanie mieszkańców Woli z przedstawicielami delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola oraz właściwym miejscowo dzielnicowym Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszym tematem spotkania omówionym przez dzielnicowego było wyłudzanie pieniędzy od osób starszych...

 • Artykuł

  Prezentacja w mediach społecznościowych spotu „Uciekaj – Chowaj się - Walcz” jest kolejną odsłoną akcji edukacyjnej m.st. Warszawy dotyczącej zagrożeń podczas ataku terrorystycznego. W zeszłym roku na ulotkach rozwieszanych w miejskiej komunikacji w formie komiksu przedstawiono mieszkańcom sposoby jak uratować życie w przypadku wybuchu ładunku („Uciekaj”), strzelaniny („Ukryj się”), wzięcia zakładników („Nie stawiaj oporu”) oraz postępowania w chwili znalezienia podejrzanego...

 • Artykuł

  Podczas odbywającej się dzisiaj konferencji „Europolis. Miasto bezpieczne i otwarte” ogłoszono raport o bezpieczeństwie i otwartości polskich miast. W rankingu 66 miast Warszawa zajęła pierwsze miejsce. Miasta były analizowane pod kątem bezpieczeństwa publicznego, otwartości na innych (w tym przyjmowania pracowników z innych krajów), poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, komunikacyjnego i społeczno-ekonomicznego. Raport przygotowały Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja...

 • Artykuł

  Dzielnicowy finał VI edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty. W dniu 18 maja br. w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 rywalizowały ze sobą cztery drużyny ze szkół podstawowych z terenu Woli i Bemowa. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, o czym świadczyły osiągnięte wyniki. Wolę reprezentowały drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja, Szkoły Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy ...