• Artykuł

    W dniu 12.07 br. w budynku dawnego Zespołu Szkół Budowlanych, który mieści się przy ul. Młynarskiej 43/45 na Woli zostało podpisane przez Panią Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, w obecności ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera, porozumienia o powstaniu w tym miejscu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W CPR znajdzie się Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, straż miejska, Zakład Obsługi Systemu Monitoringu oraz...

  • Artykuł

    Od sierpnia br. w holu głównym Urzędu Dzielnicy Wola mieszkańcy Woli będą mogli anonimowo kierować swoje uwagi i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicy do specjalnie na ten cel zamontowanej skrzynki kontaktowej. Informacje ze skrzynki będą odbierane minimum raz w tygodniu i rozpatrywane przez właściwych funkcjonariuszy wolskiej Policji i Straży Miejskiej oraz pracowników Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola. Ponadto obok skrzynki...

  • Artykuł

    Dziesięć konnych patroli policyjnych pilnuje porządku na Woli i Bemowie. Patrole można spotkać w lasku na Kole, w parku Moczydło, w parku Sowińskiego i na fortach Bema. Patrole konne kontrolują również tereny wewnątrzosiedlowe. Policja konna w Warszawie istnieje od 30 lat. Oddział policji konnej, patrolujący okolice Woli i Bemowa został przeniesiony z ul. Jagiellońskiej. Pomysł został zrealizowany dzięki porozumieniu władz Dzielnicy Wola i Dzielnicy Bemowo z komendą rejonową...

  • Artykuł

    Konkurs pt. Gra profilaktyczna został ogłoszony we wrześniu 2006r. Skierowany był do wychowanków świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Do konkursu przystąpiło 9 świetlic. Tematyka gier to oczywiście profilaktyka: uzależnień, bezpiecznych zachowań, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Konkurs trwał do 15 listopada. Od tego dnia komisja konkursowa zapraszana przez poszczególne świetlice na prezentacje gier, ocenia efekty pracy dzieci i opiekunów. Komisja wyłoni zwycięzców, dla...

  • Artykuł

    Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy po raz kolejny jest realizatorem Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej pod hasłem "Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie - dalej od narkotyków".

  • Artykuł

    We wtorek, 28 lutego 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie Rewiru Dzielnicowych. Podczas uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele władz m. st. Warszawy, Dzielnicy Wola, Bemowo i Kierownictwa Komendy Stołecznej Policji.

  • Artykuł

    Od 9 czerwca 2020 r. wprowadzone są zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Dzielnicy Wola w okresie epidemii koronawirusa. Bez regularnym trybie działają kasy urzędu. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące zasad obsługi, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy Wola.

  • Artykuł

    Magdalena Huszno Kadencja: VIII Klub Radnych Koalicja Obywatelska Dyżur: Urząd Dzielnicy Wola al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Pokój: 013 Za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy Wola Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Radna z Młynowa w kadencji 2014–2018. Wspierała rozwój Wolskiego Centrum Kultury i powstanie nowych filii. Działa w Towarzystwie Przyjaciół Woli. Zaangażowana w ochronę...

  • Artykuł

    Anna Rudziak-Tałałaj Kadencja: VIII Klub Radnych Koalicja Obywatelska Dyżur: Urząd Dzielnicy Wola al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa Pokój: 013 Pierwszy wtorek miesiąca, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 668 575 118 lub na adres mailowy Anna.Rudziak535@gmail.com ur. 1.05.1988 r., mieszkanka Woli. Aktywistka i działaczka społeczna. Współautorka programu „Młodzi i cyfryzacja“. Absolwentka SGGW w Warszawie, obecnie w trakcie doktoratu. Ukończyła też studia...

  • Artykuł

    Informacja o działaniach podejmowanych przez Urząd Dzielnicy Wola i jednostki organizacyjne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy