• Artykuł

  W Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla społeczności lokalnej w ramach „Warszawskiego Zintegrowanego Systemu Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”, współfinansowanego z funduszy unijnych. Szkolenia adresowane są do osób, które z uwagi na wykonywany zawód stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi lub też mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców...

 • Artykuł

  Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Starzyński, Przewodniczący Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim dyskusji i głosowaniu nad dokumentem pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola  – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. W wyniku głosowania, członkowie Zespołu jednomyślnie przyjęli ww. dokument. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola  – Strategii Wspierania...

 • Artykuł

  W dniu 3 grudnia 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z udziałem Pana Wojciecha Lesiuka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola oraz pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy. Spotkanie było poświęcone omówieniu projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Pani Anna Celińska - Ziarek,...

 • Artykuł

  W dniu 18 października 2019 r. w Centrum Okopowa na Woli odbyła się konferencja „Im wcześniej tym lepiej. Rak gruczołu krokowego i osteoporoza – współczesne wyzwania medyczne”. Organizatorami konferencji był Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego. Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola Wojciech Lesiuk oraz Prezes Stowarzyszenia Tadeusz Włodarczyk. Burmistrz podkreślił...

 • Artykuł

  KURSY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PEDIATRYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU „Bezpieczny Szkrab”. Część teoretyczna: * emocjonalne aspekty pomagania dzieciom i niemowlętom, * aspekty psychologiczne i prawne, * schemat postępowania w przypadkach zagrożeń, * jak zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, * jak udzielać pomocy w przypadku zagrożenia życia, * najnowsze wytyczne dotyczące technik resuscytacji. Ćwiczenia praktyczne: * postępowanie w przypadku zadławienia, *...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo! Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 w dniu 19 października 2019 r. w godz. 1000 – 1400 kolejny raz organizuje dzień otwarty dla pacjentów w ramach obchodów Dni Różowej Wstążki pod hasłem promocji zdrowia Profilaktyka w chorobach onkologicznych u kobiet. W projekcie przewidziane są porady lekarskie i konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób...

 • Artykuł

  RADA I ZARZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY oraz STOWARZYSZENIE MĘŻCZYZN  Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego  Z A P R A S Z A J Ą  N A  K O N F E R E N C J Ę „IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ” -   RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO I OSTEOPOROZA - WSPÓŁCZESNE WYZWANIA MEDYCZNE. w dniu 18 października 2019 r. (piątek), godz. 11.00 CENTRUM OKOPOWA, SALA SI (I PIĘTRO) Okopowa 55 w Warszawie miejsce dostosowane do osób z niepełnosprawnością  Patronat...

 • Artykuł

  W dniu 21 września 2019 r. w godz. 1000 – 1400 Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 kolejny raz organizuje dzień otwarty dla pacjentów w ramach obchodów Światowego Dnia Serca, pod hasłem promocji zdrowia "Zdrowe serce bije dłużej". W projekcie przewidziane są porady lekarskie i konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób o charakterze społecznym oraz inne...

 • Artykuł

  W dniu 7 września b.r. wielu mieszkańców, korzystając z pięknej pogody, odwiedziło Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne, które zorganizowane zostało w ramach imprezy KERCELAK. Tym razem organizatorzy zaprosili na skwer w okolicy ronda „Kercelak” - u zbiegu al. „Solidarności”, ul. Leszno i ul. Okopowej. Swoje oferty zaprezentowały lokalne instytucje, placówki zdrowia, organizacje pozarządowe i inni partnerzy. Na mieszkańców czekały nieodpłatne konsultacje, badania profilaktyczne oraz...

 • Artykuł

  Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców w dniu 7 września b.r. w godzinach 13.00 – 17.00 do Miasteczka Pomocowo – Zdrowotnego, które odbędzie się w ramach imprezy KERCELAK – tym razem w nowym miejscu - na skwerze u zbiegu al. „Solidarności”, ul. Leszno i ul. Okopowej. W ramach Miasteczka na mieszkańców czekać będą oferty lokalnych instytucji, placówek zdrowia, organizacji pozarządowych i innych partnerów, którzy zaoferują nieodpłatne konsultacje, badania profilaktyczne oraz...