• Artykuł

  W dniu 3 czerwca br. zgłosiło się 23 osoby, by bezinteresownie podzielić się zdrowiem, w tym 17 osób oddało krew. Zebrano 7,65 litra krwi. Chcąc aktywizować mieszkańców Dzielnicy Wola i ułatwić im, w sposób bezpieczny, oddanie krwi na placu przy Bibliotece Publicznej ( al. Solidarności 90) zaparkował mobilny ambulans. Każdy zdrowy mieszkaniec mógł oddać krew. Przed wejściem do ambulansu obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa tj. zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki,...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Wola, Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizują zbiórkę krwi z wykorzystaniem mobilnego ambulansu, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 3 czerwca br. Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Chcąc aktywizować  mieszkańców Dzielnicy Wola i ułatwić im, w...

 • Artykuł

  Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”- w formie poradnika. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w...

 • Artykuł

  Wspólnota Anonimowych Alkoholików informuje wszystkie osoby, które poszukują pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. W czasie trwającego stanu epidemii i izolacji społecznej, wspólnota Anonimowych Alkoholików udostępnia wszystkim zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu sobie z problemem alkoholowym, możliwość sptokań telefonicznych i online. Informację na ten temat...

 • Artykuł

  Stan epidemii to dla pracowników służb mundurowych i społecznych okres wytężonej pracy w warunkach silnego stresu. Specjalnie dla nich uruchomiony został telefon wsparcia psychologicznego, przy którym dyżuruje specjalista z Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Utrzymujący się stan epidemii jest szczególnie trudnym doświadczeniem dla pracowników socjalnych, medycznych i służb mundurowy, które codziennie dbają o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.  Wolskie Centrum Zdrowia...

 • Artykuł

  Czas pandemii koronawirusa jest szczególnie trudny dla osób, które mogą przeżywać kryzys zdrowia psychicznego, spotęgowany długotrwałym przebywaniem w domu. W nowej sytuacji mogą nasilać się niepokój, przygnębienie, lęk.  Zachęcamy osoby słabosłyszące i niesłyszące do skorzystania ze wsparcia psychologicznego online, które w języku migowym zapewnia Urząd Dzielnicy Wola. Na konsultacje obowiązują zapisy: Telefon (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601 436 000 E-mail: ...

 • Artykuł

  Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, przedstawionymi w poniższych materiałach, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie pandemii.  Materiały filmowe: Czym jest koronawirus? Jakie są objawy? Jak się chronić? Zalecenia dot. noszenia maseczek, zasady ich używania, wsparte zaleceniami WHO. Artykuły: Wskazówki, uwzględniające zalecenia WHO, dot. robienia zakupów i obchodzenia się z żywnością. Pytania i odpowiedzi dotyczące żywności i ...

 • Artykuł

  telefon wsparcia dla osób po stracie/ żałoba prowadzony przez Fundację Nagle Sami, poniedziałek – piątek w godz. 14.00-20.00, bezpłatny. 800 108 108 Linia wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujących interwencji, linia prowadzona przez Centrum Praw Kobiet, codziennie w godz. 10:00 - 16:00. 600 070 717 telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, Stowarzyszenie Niebieska Linia – całodobowy. 800 120 002 telefon dla kobiet doświadczających przemocy mieszkających w Warszawie...

 • Artykuł

  Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje wsparcie psychologiczne dla mieszkańców w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Z porad specjalistów można skorzystać telefonicznie i online. Specjalistyczne porady oraz wsparcie lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów w ramach NFZ można uzyskać w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Osoby potrzebujące wsparcia i rozmowy w trwającej sytuacji epidemii, mogą skontaktować się z lekarzami telefonicznie i online: telefon:...

 • Artykuł

  Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo zaprasza na 5. edycję projektu "Rodzicem być – sobą być", czyli nieodpłatne warsztaty online dla rodziców i dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz zadbać o siebie i najbliższych w sytuacji kryzysu. Zajęcia z cyklu "Rodzicem być – sobą być" skierowane są do przyszłych rodziców, rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 6 roku życia oraz dzieci w wieku 6 miesięcy – 6 lat wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi,...