Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 30 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 11,16 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 30A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 12,90 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo gatunku klon srebrzysty posiada ubytek wgłębny powyżej 3 m. System korzeniowy odkryty, liczne uszkodzenia mechaniczne, drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-11-07. Wniosek dotyczy 3 drzew. Drzewo gatunku topola posiada u podstawy ubytek wgłębny, oznaki występowania owadów na pniu, rośnie nad ciągiem pieszym, u-kształtna korona i pęknięcia na konarach. Drzewo gatunku jesion jest częściowo pozbawione korony, posiada oznaki występowania owadów i chorób, posusz w koronie. Drzewo gatunku topola rośnie nad ciągiem pieszym, na wys. ok 1,8 m występuje na pniu ubytek wgłębny, w koronie obecność jemioły. Nabiegi korzeniowe wszystkich...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo gatunku klon srebrzysty, z uwzględnieniem specyfiki gatunku, lokalizacji i siedliska, osiągnęło lub jest bliskie osiągnięcia maksymalnych rozmiarów korony. Rośnie przy ciągu pieszym. Drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.