Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Olbrachta 13A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 46,07 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem prawidłowe funkcjonowanie- nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty Przeznaczenie nieruchomości Działka...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 30 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 77,30 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty, balkony, podjazdy i schody Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złota 70 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 44/9 z obrębu 6-01-08 Nr Kw. WA4M/00281280/4 Powierzchnia nieruchomości 133,70 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking społeczny Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Płocka 16 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 12/1 z obrębu 6-03-19 Nr KW WA4M/00447663/5 Powierzchnia nieruchomości 5,43 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Długosza 29 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 84/7 z obrębu 6-03-11 Nr KW WA4M/00407322/1 Powierzchnia nieruchomości 5,64 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...