Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 9 i 20 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00317899/8, WA4M/00317901/6 Powierzchnia nieruchomości 116,79 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty, balkony ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 17B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 60,86 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty, balkony Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Niska Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działka ew. nr 46 z obrębu 6-02-02 Nr KW WA4M/00311520/9 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 27N Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działka ew. nr 43 z obrębu 6-02-06 Nr KW WA4M/00205167/0 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-11-21. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku bez czarny, w całości obumarłe. Stanowi zagrożenie wywrotem podczas występowania porywistych wiatrów. Drzewo gatunku lilak pospolity w całości obumarły. Stanowi zagrożenie wywrotem podczas występowania porywistych wiatrów. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.