Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 31 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64/1 z obrębu 6-01-04 Księga wieczysta WA4M/000346510/0 Powierzchnia nieruchomości 270,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 13A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 16,53 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. I. Prądzyńskiego 13 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 44 z obrębu 6-04-07 Księga wieczysta WA4M/00346884/2 Powierzchnia nieruchomości 8391,00 m2 (zaplecze budowy, na cel realizacji zadania przebudowy Stacji Warszawa Zachodnia) Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, zaplecze budowy, na cel realizacji zadania przebudowy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Gibalskiego 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 7,95 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem prawidłowe funkcjonowanie- nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, balkony Przeznaczenie nieruchomości Działka...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 36 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 57,06m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej - opaska wokół budynku, podesty, Przeznaczenie nieruchomości Działka...