Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Długosza 23 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 84/7 z obrębu 6-03-11 Nr KW WA4M/00407322/1 Powierzchnia nieruchomości 5,44 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-11-28. Wniosek dotyczy drzewa gatunku topola kanadyjska. Drzewo całkowicie wymarłe. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 27.11.2023 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku klon jesionolistny oraz drzewa z gatunku klon pospolity. Pierwsze drzewo wrasta w fundamenty budynku i jest pochylone na drogę wewnętrzną. Drugie jest pochylone na ciąg pieszy, posiada próchnicę i rośnie na komorze ciepłowniczej. Drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 27.11.2023 r. Wniosek dotyczy trzech drzew z gatunku topola oraz dwóch drzew z gatunku klon srebrzysty. Wszystkie trzy topole całkowicie obumarły. Klony srebrzyste również obumarły w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez porywisty wiatr. Drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Zawiszy 7A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 14/2 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00441698/7 Powierzchnia nieruchomości 6,21 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...