Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 25.10.2023. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) jest w złym stanie fitosanitarnym, rośnie nad ciągiem pieszym, występuje posusz w koronie drzewa, stwarza zagrożenie dla ludzi imienia. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszym. Występuje na nim jemioła, gałęzie rosną ponad linie dachu budynku, gałąź rośnie bezpośrednio nad ciągiem pieszym. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku:...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-10-25. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo rośnie na terenie zieleni osiedlowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Badanie akustyczne wykazało rozkład wewnętrzny drewna po stronie północnej pnia, w koronie widoczny jest posusz oraz liczne ogniska jemioły. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-10-25. Wniosek dotyczy 1 drzewa z gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia). Drzewo jest całkowicie obumarłe. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2023-10-25. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo jest obumarłe w ok. 50%, występują liczne ubytki, rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym. Stwarza zagrożenia dla życia i mienia mieszkańców. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Karolkowa 62 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 3 z obrębu 6-03-17 Nr KW WA4M/00484244/3 Powierzchnia nieruchomości 8,22 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...