Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Jedno z drzew pozbawione jest korony w wyniku wyłamania w latach ubiegłych w czasie silnych wiatrów oraz widoczne pęknięcia wzdłóż pnia. Drugie drzewo rożnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, odchylone od pionu, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5CH Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 146 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00151421/5 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 74 /Bolecha 11B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 189 z obrębu 6-06-04 Nr KW WA4M/00162446/6 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 109 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00186826/8 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 87 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....