Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 28 z obrębu 6-01-01 Powierzchnia nieruchomości 759,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 47 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-01-03 Powierzchnia nieruchomości 1444,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca). Drzewa posiadają liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Jedno z nich rośnie przy ciągu pieszym. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewo posiada liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 4 drzew z gatunków jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), głóg pośredni (Crataegus x media), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). 3 drzewa w fazie zamierania z licznym poszuszem w koronie, posiadają ubytki na piach, jedno z nich posiada widoczny ubytek u podstawy pnia. Drzewo gatunku robinia całkowicie obumarłe, posiada ubytki na pniu. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew. ...