Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Usuwanie drzew zawsze budzi kontrowersje, dlatego ZGN Wola na bieżąco informuje o drzewach, które zostały - na terenach administrowanych przez Zakład, wytypowane do wycinki.

 • Artykuł

  Zakład zleca także wykonywanie bieżących cięć przyrodniczo-pielęgnacyjnych (sanitarnych i korygujących), polegają one na usuwaniu chorych, martwych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów.

 • Artykuł

  W ramach realizacji bieżących zadań dotyczących eksploatacji oraz poprawy stanu terenów zewnętrznych, ZGN Wola prowadzi na szeroką skalę działania służące zwiększeniu obecności roślinności w przestrzeni publicznej. Są to głównie prace polegające na zakładaniu i pielęgnacji drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym także terenów wpisanych do rejestru zabytków. Bieżąca konserwacja polega na koszeniu trawy, rekultywacji terenów, pielęgnacji drzew, niezbędnych wycinkach oraz nasadzeniach.

 • Artykuł

  Dzierżawą nieruchomości m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zajmuje się Dział Dzierżawy Gruntów.

 • Artykuł

  Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunki bankowe. Nie obowiązuje obrót gotówkowy.