Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Twarda 62A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działki ew. nr 83/28 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00311460/0 Powierzchnia nieruchomości 225,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. Wysokość czynszu:...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Płocka 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 23/5 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00441602/8 Powierzchnia nieruchomości 3,00 m2 kwietniki Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na kwietniki Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 96 obrębu 6-03-18 Nr KW Brak Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości 24,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Miejsce z przeznaczeniem do składowania gabarytów Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 15,04 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 36 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 9,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa zabudowana, z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania...