Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Okopowa 20 w Warszawie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej na wymianę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Okopowa 20. Projekt winien również zawierać kosztorys inwestorski i przedmiar prac. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert do 10 grudnia 2022 r. e-mail: hemadom@hemadom.waw.pl tel: 512 352 906

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Boguszewska i J. Sowińskiego Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 36 z obrębu 6-05-03 Nr KW WA4M/00438828/4 Powierzchnia nieruchomości 569,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem pod utworzenie placu zabaw dla dzieci. Przeznaczenie nieruchomości Brak planu zagospodarowania. Termin dzierżawy ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Działdowska 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 53/7 i 65 obrębu 6-03-19 Nr KW WA4M/00437804/3 Powierzchnia nieruchomości 39,56 m2 w tym: 35,00 m2 – grunt pod altankę śmietnikową, 4,56 m2- dojście do altany Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 8 i 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działek ew. nr 100 i 133 z obrębu 6-03-18. Nr KW WA4M/00317892/9, WA4M/00317893/6 Powierzchnia nieruchomości 259,97 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe Przeznaczenie nieruchomości Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 28 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...