Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 20A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 126/8 z obrębu 6-01-02 Księga wieczysta WA4M/00435096/2 Powierzchnia nieruchomości 894,00 m2 w tym: 585 m2 – parking, 215 m2 – dojścia i dojazdy, 94 m2 - zieleń Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking, dojścia i dojazdy oraz zieleń. Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 14 obrębu 6-03-18 Nr KW brak Powierzchnia nieruchomości 6,90 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-29. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku brzoza (betula L.). Korona oraz bryła korzeniowa znajdują się w granicach działki objętej inwestycją polegającą na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym. Bryła korzeniowa drzewa koliduje z kondygnacjami podziemnymi obiektu, natomiast korona z kondygnacjami naziemnymi. Pień jak i korona drzewa w znacznym stopniu pochylone. Drzewo posiada niesymetryczną koronę, wrasta w fundamenty, co w znaczący sposób wpływa na jego...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ożarowska 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. 18 z obrębu 6-06-10 Nr KW WA4M/00419626/9 Powierzchnia nieruchomości 17,14 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-28. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo jest odchylone od pionu w kierunku wschodnim nad ciągiem pieszym. Od strony zachodniej na pniu na wysokości ok. 3 m biegnąca martwica (listwa). System korzeniowy na wierzchu z widocznymi ubytkami. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.