Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  DG. 63.524-541.4.2022.JR WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Adres nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów* Powierzchnia nieruchomości [m2] Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Termin dzierżawy Wysokość czynszu miesięcznego (ryczałt miesięczny) Termin wnoszenia czynszu Zasady waloryzacji...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-05 Nr Kw. WA4M/00346823/7 Powierzchnia nieruchomości 90,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny Klubokawiarni Jaś i Małgosia w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień, październik;Oraz dojścia i dojazdy w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 84/9 z obrębu 6-03-11 Księga wieczysta WA4M/00407322/1 Powierzchnia nieruchomości 16,30 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska róg al. Jana Pawła II Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 90/7 z obrębu 6-01-05 Księga wieczysta WA4M/00301719/8 Powierzchnia nieruchomości 235,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy, na potrzeby wykonania zabezpieczenia sieci ciepłowniczej oraz utwardzenie terenu płytami betonowymi ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-01. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides). Drzewo ma w rozwidleniu korony widoczny podłużny ślad pęknięcia pnia. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub załamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.