Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 21 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 22 z obrębu 6-02-07 Nr KW WA4M/00181035/1 Powierzchnia nieruchomości 27,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AF Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 27 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AF Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 27 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Wolska 60 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 134/2 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00406647/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Towarowa Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów część działki ew. nr 29 obręb 6-04-09 Nr KW WA4M/00436230/1 Powierzchnia nieruchomości 685,00 m2 (zaplecze budowy), 27,52 m2 (powierzchnia reklamowa) Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Przeznaczenie nieruchomości Działka jest objęta miejscowym planem...