Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Monte Cassino 1 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 147 obrębu 6-06-14 Nr KW WA4M/00328860/6 Powierzchnia nieruchomości 45,00 m2 w tym: 30,00 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 15,00 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 64E Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka nr 44 z obrębu 6-03-14 Nr Kw. WA4M/00440381/5 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż. Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka nr 92 z obrębu 6-03-10 Nr Kw. WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż. Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Redutowa 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 131 z obrębu 6-07-03 Nr Kw. WA4M/00281288/0 Powierzchnia nieruchomości 17,10 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejące pomieszczenie magazynowe (blaszak) Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 25.10.2023. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) jest w złym stanie fitosanitarnym, rośnie nad ciągiem pieszym, występuje posusz w koronie drzewa, stwarza zagrożenie dla ludzi imienia. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszym. Występuje na nim jemioła, gałęzie rosną ponad linie dachu budynku, gałąź rośnie bezpośrednio nad ciągiem pieszym. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku:...