Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku jarząb. Jedno drzewo jest suche, a drugie zamierające. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku klon srebrzysty. Pierwsze drzewo ma v-kształtną i rozłożystą koronę, na jednym z konarów patogeny i ślady próchnicy. W koronie ślady wyłamania konaru, posusz i jemioła. Drugie drzewo jest odchylone w stronę półn.-wsch., rośnie na wzniesieniu, u podstawy patogeny. W koronie ślady wyłamań konarów, jemioła i posusz. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożno wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku klon negundo. Drzewo jest wielopniowe i jest suche. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożno wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Księcia Janusza 32D Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00443457/0 Powierzchnia nieruchomości 40,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 27 z obrębu 6-06-14, będącej własnością Dzierżawcy Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Antka Rozpylacza Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 11 z obrębu 6-07-08 Nr Kw. WA4M/00173767/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka...