Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania wraz z dostawą środków higienicznych BHP do siedzib ZGN Wola na lata 2022-2024. Szczegółowy opis zamówienia oraz zasady i warunki realizacji zamówienia został opisane projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Wolska 117 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 91 z obrębu 6-07-13 Nr KW WA4M/00347173/2 Powierzchnia nieruchomości 40,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Prymasa Tys. 139A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 76 z obrębu 6-06-10 Nr KW WA4M/00347084/1 Powierzchnia nieruchomości 22,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 85 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....

 • Artykuł

  Jak można zaoszczędzić trochę energii? ZGN Wola stawia na rozwiązania proste, sprawdzone, ale przede wszystkim ekologiczne.