Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Bolecha 51 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 72 z obrębu 6-06-04 Nr Kw. WA4M/00440087/4 Powierzchnia nieruchomości 15,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 73 z obrębu 6-06-04, będącej własnością Dzierżawcy Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Lędzka 15A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 43 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00443458/7 Powierzchnia nieruchomości 2,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 42 z obrębu 6-06-14, będącej własnością Dzierżawcy Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Spokojna 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 12 z obrębu 6-03-06 Nr Kw. WA4M/00439223/0 Powierzchnia nieruchomości 694,00 m2 1Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking dla pracowników biurowca `Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 8.03.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku głóg. Jedno drzewo jest dwupniowe, korona rozłożysta z posuszem. Drzewo odchylone od pionu, wchodzi w kolizję z ciągiem pieszym i altaną śmietnikową. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem oraz grzyby. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi, co może stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi oraz mienia. Drugie drzewo jest obumarłe. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 8.03.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku klon jesionolistny. Drzewo rośnie w pobliżu budynku mieszkalnego oraz ciągu pieszego. Posiada posusz oraz suchoczuby. Od strony południowej w miejscu po odciętym konarze znajduje się szczelina wgłębna z próchnicą. Drzewo jest w fazie zamierania. Może stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.