Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Batalionu AK „Zośka” 5A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 169 z obrębu 6-07-03 Powierzchnia nieruchomości 9,38 m2m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze sklepowe oraz ustawienie pojemnika na odpady. Okres dzierżawy od 8 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 39,77 zł netto miesięcznie +...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 87 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 2 z obrębu 6-06-08 Powierzchnia nieruchomości 46,00 m2m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod istniejącą altanę śmietnikową. Okres dzierżawy od 8 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 4,60 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa Deotymy 11/13, Deotymy 15/17, Nowolipki 22, Miła 29 Okres dzierżawy od 8 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 228,44 zł netto miesięcznie + podatek od towarów 
i usług VAT.zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy Kolejne wpłaty: do 10-tego każdego miesiąca. Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego 
z mocą...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Sienna 61 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działek ew. nr 44/9, 51, 54 z obrębu 6-01-08 Powierzchnia nieruchomości 345,98m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów, prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, utrzymanie porządku Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. ...

 • Artykuł

  Status W toku Data ogłoszenia 2022-07-07 Termin składania ofert 2022-07-31 Informacja dodatkowa Wspólnota Mieszkaniowa ul. J.Olbrachta 15B w Warszawie zleci sprzątanie budynku (budynek 4 klatkowy o 3 piętrowy + piwnica). Zakres podstawowy Podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest dbałość o powierzony jego pieczy budynek, jego wyposażenie oraz urządzenia techniczne , a w szczególności: Utrzymanie budynku i jego najbliższego otoczenia w...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Jana Olbrachta 17 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 10,65m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę dociepleniową Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 22,68 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VATzł ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości al. Solidarności 131A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 33/4 z obrębu 6-01-02 Powierzchnia nieruchomości 23,14m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową, dojście i dojazd Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 7,57zł Termin wnoszenia czynszu...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Żytnia 70 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 12/1 z obrębu 6-03-14 Powierzchnia nieruchomości 15,60m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 1,56zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Pustola 34 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 15,51m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę dociepleniową. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 33,04 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VATzł ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Ludwiki 1 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 28 z obrębu 6-04-04 Powierzchnia nieruchomości 32,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów komunalnych Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 3,20zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Pustola 44 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 5 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 9,96m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę dociepleniową. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 21,21 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VATzł ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Okopowa 24 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 7 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 25,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 616,76zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miedziana Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 20 z obrębu 6-01-09 Powierzchnia nieruchomości 7m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod stoisko handlowe do sprzedaży owoców i warzyw Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wysokość czynszu 510,51 zł netto miesięcznie + podatek...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Karolkowa 16 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 20 z obrębu 6-01-04 Powierzchnia nieruchomości 585m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2023 r. Wysokość czynszu 2480,40 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VATzł ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. E. Tyszkiewicza 30 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 82 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 2,60m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Wysokość czynszu 5,54 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT *w...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Batalionu „AK Pięść” 1 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 102 obrębu 6-06-08 Powierzchnia nieruchomości 20,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 wrzesień 2022 r. do 31 sierpień 2025 r. Wysokość czynszu 2,00 zł netto...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 30A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 87,24m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej – (opaska wokół budynku, balkony, schody, podjazd) Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Leszno 22 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 3 z obrębu 6-03-17 Powierzchnia nieruchomości 5,50m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 listopada 2022 r. do 30 września 2025 r. Wysokość czynszu 11,72 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 24 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 53/2 z obrębu 6-03-14. Powierzchnia nieruchomości 22,60m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. Wysokość czynszu 708,29 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-07-04. Wniosek dotyczy drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Korona drzewa została w 30% uszkodzona przez wichurę. Jest asymetryczna i pochylona nad chodnikiem w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pień drzewa na wysokości ok. 6 m jest odchylony od pionu pod kątem ok. 85° w kierunku NW. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i mienia. Planuje się...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-07-01. Wniosek dotyczy drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Drzewo rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie uliczki wewnętrznej. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-07-01. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Drzewo rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie uliczki wewnętrznej. Jest całkowicie suche. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla życia i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zgodę na usuniecie drzewa.

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Żytnia 52 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działek ew. nr 84/4 i 84/9 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 29,75m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 2,98zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni...

 • Artykuł

  W ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022", ZGN Wola uzyskał dofinansowanie na wykonanie zielonego dachu na budynku przy ulicy Piaskowej 11 w Warszawie.

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złota 70A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 44/9 z obrębu 6-01-08 Powierzchnia nieruchomości 55m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 42 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 5 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 13,64m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 29,05 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Górczewska 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 33,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy Okres dzierżawy od 6 października 2022 r. do 31 października 2022 r. Wysokość czynszu 139,92zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Dzielna 17A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 74/1 z obrębu 6-02-04 Powierzchnia nieruchomości 16,20m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 1,62 zł netto...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Okopowa 27 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 35,20m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 0,35zł Termin wnoszenia czynszu w...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. E. Gibalskiego 17 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działek ew. nr 59 i 61 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 14,95m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 31,84 zł netto miesięcznie + podatek od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Żytnia 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 17 z obrębu 6-03-15 Powierzchnia nieruchomości 32,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 3,20zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. H. Wawelberga 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 77,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy na potrzeby remontu elewacji budynków Górczewska 15 i Wawelberga 3 Okres dzierżawy od 6 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Wysokość czynszu ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-29. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewo o dwóch pniach rośnie przy szkole dla dzieci, mocno pochylone nad ciąg komunikacyjny oraz teren rekreacji. Pień drzewa wrasta w elementy ogrodzenia. Z uwagi na wiek drzewa oraz przechył zachodzi prawdopodobieństwo samoistnego wywrotu. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 20 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 18/3 z obrębu 6-02-03 Powierzchnia nieruchomości 18,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 510,51zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata:...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Obozowa 63/65 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 3/1 z obrębu 6-06-10 Powierzchnia nieruchomości 30,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów i dojście Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 9,18zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości al. Prymasa Tysiąclecia 137 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 28/4 z obrębu 6-06-10 Powierzchnia nieruchomości 20,46m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 2,05zł Termin wnoszenia czynszu do 10...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości al. Jana Pawła II 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-05 Powierzchnia nieruchomości 90,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny Klubokawiarni Jaś i Małgosia Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wysokość czynszu 708,29zł Termin...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Skierniewicka 12 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 9/10 obrębu 6-04-05 Powierzchnia nieruchomości 1568,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, zgodnie z wykazem Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 9360,96zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Św. Wojciecha 8B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 77 z obrębu 6-03-18 Powierzchnia nieruchomości 19m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Złocienia 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 14/2 z obrębu 6-03-10 Powierzchnia nieruchomości 18,27m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) miejsce na zbieranie odpadów Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 1,83zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. H. Wawelberga 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 6,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, zgodnie z wykazem Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 0,06zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (za rok...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 80 z obrębu 6-03-10 Powierzchnia nieruchomości 20,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 85,40zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Karolkowa 55A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 129 z obrębu 6-03-16 Powierzchnia nieruchomości 19m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 sierpnia...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Karolkowa 55A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 118 z obrębu 6-03-16 Powierzchnia nieruchomości 22m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Karolkowa 69A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 21 z obrębu 6-03-12 Powierzchnia nieruchomości 18m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – garaż (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złocienia 6/8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 25 z obrębu 6-03-10 Powierzchnia nieruchomości 21m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 27D Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 36 z obrębu 6-02-06 Powierzchnia nieruchomości 16,50m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 1,65 zł netto...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. I. Prądzyńskiego 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 47 z obrębu 6-04-07 Powierzchnia nieruchomości 7463,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 21044,69zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 89 z obrębu 6-03-10 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od dnia...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. E. Szymczaka 2 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 41 z obrębu 6-04-04 Powierzchnia nieruchomości 24,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 102,48zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych od...