Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości al. Solidarności 125B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 4 z obrębu 6-01-02 Powierzchnia nieruchomości 30,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 723,01zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Sowińskiego/Smolki Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 13/6 z obrębu 6-07-07 Powierzchnia nieruchomości 682,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy - uporządkowanie terenu. Okres dzierżawy od 1 września do 31 października 2022 r. Wysokość czynszu 2891,68zł Termin wnoszenia czynszu ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Młynarska 27A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 30/14 z obrębu 6-03-15 Księga wieczysta WA4M/00431784/4 Powierzchnia nieruchomości 19,80 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 29 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 36 z obrębu 6-02-06 Księga wieczysta WA4M/00234335/1 Powierzchnia nieruchomości 22,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska róg al. Jana Pawła II Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 90/7 z obrębu 6-01-05 Księga wieczysta WA4M/00301719/8 Powierzchnia nieruchomości 182,00 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 18A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 18/3 z obrębu 6-02-03 Nr Kw. WA4M/00311458/3 Powierzchnia nieruchomości 44,56 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Deotymy 11/13 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 74/1 z obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00436171/9 Powierzchnia nieruchomości 9,00 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Raszei 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 80 z obrębu 6-06-09 Nr KW WA4M/00435884/3 Powierzchnia nieruchomości 30,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Zośka” 4B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 129/2 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00328860/6 Powierzchnia nieruchomości 25,00 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Pięść” 7 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 102 z obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00346711/9 Powierzchnia nieruchomości 14,56 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 11A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00430543/6 Powierzchnia nieruchomości 9,56 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 66/2 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00441704/3 Powierzchnia nieruchomości 12,20 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 7 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 66/2 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00441704/3 Powierzchnia nieruchomości 23,60 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Młynarska 23 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 30/14 z obrębu 6-03-15 Księga wieczysta WA4M/00431784/4 Powierzchnia nieruchomości 19,50 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 18 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 14 i 15 z obrębu 6-02-06 Księga wieczysta WA4M/00193441/7, WA4M/00204658/2 Powierzchnia nieruchomości 40,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grenady 17 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 12/1 z obrębu 6-03-14 Księga wieczysta WA4M/00449948/1 Powierzchnia nieruchomości 15,75 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-07-29. Wniosek dotyczy 4 drzew, z czego 1 drzewo gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) oraz 3 drzewa z gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Wszystkie drzewa są obumarłe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zgodę na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Syreny 8 i 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 100 i 133 z obrębu 6-03-18 Powierzchnia nieruchomości 562,19m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 1722,42zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. H. Wawelberga 1 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 34,28m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przenzaczeniem na miejsce do składowania odpadów Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 3,42zł Termin wnoszenia czynszu w terminie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 24 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 122 z obrębu 6-02-02 Powierzchnia nieruchomości 17,20m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 1,72zł Termin wnoszenia czynszu w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. J. Długosza 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 52/2 z obrebu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 16,56m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 35,27zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Młynarska 37A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 84/7 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 20,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 2,00zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Antka Rozpylacza 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 9 z obrebu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 26B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 122 z obrębu 6-02-02 Powierzchnia nieruchomości 42,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową wraz z dojściem i dojazdem Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 51,58zł Termin wnoszenia...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości al. Prymasa Tysiąclecia Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 12 z obrębu 6-05-05 Powierzchnia nieruchomości 657,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na działalność usługową Okres dzierżawy od 1 wrzesnia 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 1987,89zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata:...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Burakowska 12 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 25 z obrębu 6-03-02 Powierzchnia nieruchomości 591,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na działalność usługową oraz dojścia i dojazdy Okres dzierżawy od 1 września 2022r. do 31 października 2022 r. Wysokość czynszu 1747,41zł Termin wnoszenia...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Grenady Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 79 z obrębu 6-03-14 Powierzchnia nieruchomości 18,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Pomieszczenie z przenaczeniem na zbieranie odpadów i dojścia Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 112,52zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Smocza 1 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 3 z obrębu 6-02-07 Powierzchnia nieruchomości 5,30m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 5,30zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości al. Prymasa Tysiąclecia 81A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 22 z obrębu 6-05-05 Powierzchnia nieruchomości 377,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na działalność usługową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 1203,89zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 45 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów część działki ew. nr 25/2 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 40,54m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2025 r. Wysokość czynszu 86,35zł Termin wnoszenia czynszu w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 26A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część dz. ew. nr 122 z obrębu 6-02-02 Powierzchnia nieruchomości 14,50m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 30,89zł Termin wnoszenia czynszu w terminie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-07-15. Wniosek dotyczy 11 drzew. Drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) posiadają liczne ubytki w pniach i wypróchnienia. Drzewo gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) mocno porażone jemiołą rosnie nad ciągiem pieszo-jezdnym oraz pochylone w stronę terenu przedszkolnego placu zabaw dla dzieci. Wszystkie drzewa stanowią realne zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zgodę na usunięcie drzew. ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złota Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 44/2 z obrębu 6-01-08 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VATzł ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Górczewska 17 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 4,73m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia Okres dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. Wysokość czynszu 10,07zł Termin wnoszenia czynszu w terminie 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Batalionu AK "Pięść" 5 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 102 z obrębu 6-06-08 Powierzchnia nieruchomości 13,70m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnnia 2025 r. Wysokość czynszu 1,37zł Termin wnoszenia czynszu w...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Sokołowska 5A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 147 z obrębu 6-03-18 Powierzchnia nieruchomości 18,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 76,86zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. J. Mireckiego "Montwiłła" Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 78 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 21,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 89,67zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Parafialna 2 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 8 z obrębu 6-05-06 Powierzchnia nieruchomości 190,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejące dojścia i dojazdy Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 20,90zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata:...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Karolkowa 58B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 37 z obrębu 6-03-17 Powierzchnia nieruchomości 24,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 102,48zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Krochmalna 30 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 30/2 z obrębu 6-01-02 Powierzchnia nieruchomości 17,30m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2025 r. Wysokość czynszu 1,73zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Antka Rozpylacza 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 18 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Grunt, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Karolkowa 55A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 128 z obrębu 6-03-16 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przenzaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. J. Olbrachta 13F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 41 z obrębu 6-07-08 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Sokołowska Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 180/2 z obrębu 6-03-18 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejacy garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. A. Dobiszewskiego 3D Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 32 z obrębu 6-06-10 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący graż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Bolecha 11C Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 188 z obrębu 6-06-04 Powierzchnia nieruchomości 19,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Ogrodowa 4Z Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 19 z obrębu 6-01-02 Powierzchnia nieruchomości 20,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 85,40zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Ogrodowa 4W Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 16 z obrębu 6-01-02 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 81,13zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: do 10 dni...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-07-13. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Drzewo pierwsze jest odchylone w stronę budynku, w koronie posusz. Drzewo od strony północnej po opukaniu wydaje tępy odgłos. Drugie drzewo posiada pień esowato wygięty, na pniu widoczna odstająca kora. Drzewo od strony wschodniej oraz na wysokości ok. 1,5 m po opukaniu wydaje tępy odgłos. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie 1 drzewa. ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-07-13. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Drzewo od strony wschodniej ma u podstawy na długości ok. 1 m brak kory na pniu. Pień esowato wygięty, na pniu odrosty. Pień po opukaniu od strony wschodniej wydaje tępy odgłos. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: nie uzyskano zezwolenia na usunięcie drzewa.