Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Wolska 113 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 91 z obrębu 6-07-13 Powierzchnia nieruchomości 25,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów oraz dojście i dojazd Okres dzierżawy od 1 października 2022 r. do 30 września 2022 r. Wysokość czynszu 12,80zł Termin wnoszenia...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. A. Rozpylacza Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 9 z obrębu 6-07-08 Nr Kw. WA4M/00173767/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 34 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 64 z obrębu 6-03-10 Księga wieczysta WA4M/00439020/7 Powierzchnia nieruchomości 25,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Łucka 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 35 i 56/1 z obrębu 6-01-04 Nr KW WA4M/00200587/5 Powierzchnia nieruchomości 530,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska 46 (Grzybowska róg Waliców) Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 67 z obrębu 6-01-05 Księga wieczysta WA4M/00440178/9 Powierzchnia nieruchomości 140,08 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-09-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra "Italica"). Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku garażowego wrastając korzeniami w jego fundamenty. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny, korona z licznym poszuszem, wyniesiona ponad linię dachową pobliskich budynków. Uzyskano zgodę na usunięcie drzewa jednak z uwagi na parkujące samochody drzewa nie usunięto. Drzewo zostało objęte obserwacją. W trakcie oględzin stwierdzono...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Bema 69/71 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 24/2 z obrębu 6-04-07 Księga wieczysta WA4M/00442670/2 Powierzchnia nieruchomości 885,00 m2 - (655,00 m2 istniejącą działalność usługową, 230,00 m2 dojścia i dojazdy) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Parasol” 3A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 92 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00442226/5 Powierzchnia nieruchomości 10,70 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grenady 11 – (pomieszczenie na odpady między garażami) Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 12/1 obrębu 6-03-14 Nr KW WA4M/00449948/1 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złocienia 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 14/1 i 14/2 z obrębu 6-03-10 Księga wieczysta WA4M/00441698/7 Powierzchnia nieruchomości 17,20 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część dz. ew. nr 61 obrębu 6-03-18 Nr KW Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 10,25 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Burakowska 13 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 63/10 z obrębu 6-03-01 Nr Kw. WA4M/00400003/0 Powierzchnia nieruchomości 22,00 m2 (garaż), 4,85 m2 (dojście i dojazd) Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Erazma Ciołka 26E Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. 37 z obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00174058/6 Powierzchnia nieruchomości 20 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Deotymy 45 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 27 z obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00150122/2 Powierzchnia nieruchomości 19 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Al. Solidarności 119/125/ Ogrodowa 4U Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 15 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00162605/9 Powierzchnia nieruchomości 19 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-09-02. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku głóg pośredni (Crataegus x media). Drzewo rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego i budynku mieszkalnego-wielorodzinnego. Jest całkowicie suche. Z uwagi na stan fitosanitarny stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sławińskiej Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 114/1 i 111/5, z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00465173/5, WA4M/00346885/9 Powierzchnia nieruchomości 872,00 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Astronomów 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 101 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00382272/3 Powierzchnia nieruchomości 37,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipie 22 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 72 z obrębu 6-02-07 Nr Kw. WA4M/00347219/7 Powierzchnia nieruchomości 82,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 32 róg ul. Góralskiej Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 78/4 z obrębu 6-07-02 Księga wieczysta WA4M/00431451/1 Powierzchnia nieruchomości 72,75 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grenady 5 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 26/1 obrębu 6-03-14 Nr KW WA4M/00216919/7 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Parasol” 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 30 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00317898/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-30. Wniosek dotyczy 9 drzew gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) oraz 1 drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewa posiadają liczne wypróchnienia oraz ubytki. Stanowią zagrożenie wywrotem. Pięć drzew to młode siewki, które wchodzą w kolizję z planowaną inwestycją przystosowania terenu na parking samochodowy. Drzewo klon jawor posiada wgłębny ubytek od podstawy pnia do wys. ok. 2,5 m. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-22. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Jedno z drzew w zaawansowanym stanie obumierania. Liczna jemioła oraz posusz. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Drugie drzewo w bardzo złym stanie fitosanitanym. Posiada liczne wypróchnienia oraz jemiołę. Widoczny posusz w koronie. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zgodę na usunięcie drzew. ...

 • Artykuł

  Spełniamy kolejny wymóg dostępności informacyjno-komunikacyjnej. We wszystkich punktach obsługi Mieszkańców, działających w siedzibach ZGN Wola, pojawiły się przenośne pętle indukcyjne. Urządzenia, które ułatwiają komunikację osób niedosłyszących lub słabosłyszących z pracownikami Zakładu.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 33/2 z obrębu 6-03-10 Księga wieczysta WA4M/00437657/7 Powierzchnia nieruchomości 16,50 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5EB Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 137 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00151419/8 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 25F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 4 z obrębu 6-03-14 Nr Kw. WA4M/00441599/3 Powierzchnia nieruchomości 23,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 20C Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-02-05 Nr Kw. WA4M/00158131/4 Powierzchnia nieruchomości 17,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 4F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00162605/9 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. E. Tyszkiewicza 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 17 z obrębu 6-03-15 Nr KW WA4M/00391545/4 Powierzchnia nieruchomości 31,15 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-24. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) oraz 1 drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides). Drzewa zaatakowane przez jemiołę, występują na nich liczne patogeny i ubytki wgłębne oraz ubytki w koronach. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zgodę na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. J. Sowińskiego 18 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 32/2 z obrębu 6-05-03 Księga wieczysta WA4M/00431161/1 Powierzchnia nieruchomości 590,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 93 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 2 z obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00346711/9 Powierzchnia nieruchomości 20,89 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 73 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 13/2 z obrębu 6-02-01 Nr Kw. WA4M/00397777/1 Powierzchnia nieruchomości 335,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 12 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64 obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00439020/7 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miła 29 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 18/3 z obrębu 6-02-03 Księga wieczysta WA4M/00311458/3 Powierzchnia nieruchomości 50,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-22. Wniosek dotyczy drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo posiada wypróchnienie u podstawy pnia oraz liczne rany po utraconych konarach. Pochylony nad ciągiem komunikacyjnym. Z uwagi na słaby stan fitosanitarny stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-22. Wniosek dotyczy drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo spróchniałe w środku, widoczny grzyb, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zgodę na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-08-22. Wniosek dotyczy drzewa gatunku wiąz holenderski (Ulmus x hollandica). Drzewo całkowicie obumarłe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Wolska 111 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 76/9 z obrębu 6-07-13 Księga wieczysta WA4M/00441427/7 Powierzchnia nieruchomości 5,55 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Burakowska 13 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 63/10 z obrębu 6-03-01 Powierzchnia nieruchomości 25,63m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż oraz dojście i dojazd Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 99,67zł Termin wnoszenia czynszu ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Pięść” 5D Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 81 z obrębu 6-06-08 Nr Kw. WA4M/00158113/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złota 62 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 44/13 z obrębu 6-01-08 Nr KW WA4M/00281280/4 Powierzchnia nieruchomości 45,75 m2 – miejsce do gromadzenia odpadów. Opis...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Sokołowska 7B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Cześć działki ew. nr 232 z obrębu 6-03-18 Powierzchnia nieruchomości 31m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres dzierżawy od 1 września do 31 grudnia 2022 r. Wysokość czynszu 744,26zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Skierniewicka 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 48/10 z obrębu 6-04-01 Nr KW WA4M/00081512/8 Powierzchnia nieruchomości 1,82 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Karolkowa 16 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 20 z obrębu 6-01-04 Nr KW WA4M/00436234/9 Powierzchnia nieruchomości 240,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 29 i 31 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 z obrębu 6-01-04 Nr KW WA4M/00440763/7 Powierzchnia nieruchomości 271 m2 (w tym: 88,00 m2 parking, 183,00 m2 – patio) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości ul. Skierniewicka 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 48/10 z obrębu 6-04-01 Powierzchnia nieruchomości 1,82m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 3,88zł Termin wnoszenia czynszu w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 13 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Księga wieczysta WA4M/00346710/2 Powierzchnia nieruchomości 132,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...