Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Pięść” 5C Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 82 z obrębu 6-06-08 Nr Kw. WA4M/00158113/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 35 z obrębu 6-07-08 Nr Kw. WA4M/00430772/0 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo całkowicie obumarłe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo rośnie w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i ciągu pieszego. Korona drzewa jest złamana po wichurze. Na bocznych gałęziach widoczna jemioła oraz patogeny. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewa rosną na niewielkim pasie zieleni w szycie budynku mieszkalnego oraz przy ciągu pieszym. W koronach drzew widoczny posusz oraz jemioła. Drzewa są zamierające. Drzewa mogą w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo ma w rozwidleniu korony podłużny ślad pęknięcia pnia. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 7A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 121 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00158140/0 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 7A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 121 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00158140/0 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 13/29 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. 94 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00186826/8 Powierzchnia nieruchomości 18,96 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris). Drzewo całkowicie obumarłe. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-06. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo rośnie w bliskości budynku mieszkalnego i ciągu pieszego, a także posiada uszkodzenia korony spowodowane wyłamaniem jej części oraz obecność jemioły i patogenów. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 21 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 22 z obrębu 6-02-07 Nr KW WA4M/00181035/1 Powierzchnia nieruchomości 27,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AF Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 27 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AF Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 27 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Wolska 60 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 134/2 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00406647/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Towarowa Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów część działki ew. nr 29 obręb 6-04-09 Nr KW WA4M/00436230/1 Powierzchnia nieruchomości 685,00 m2 (zaplecze budowy), 27,52 m2 (powierzchnia reklamowa) Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Przeznaczenie nieruchomości Działka jest objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  DG. 63.524-541.4.2022.JR WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Adres nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów* Powierzchnia nieruchomości [m2] Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Termin dzierżawy Wysokość czynszu miesięcznego (ryczałt miesięczny) Termin wnoszenia czynszu Zasady waloryzacji...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-05 Nr Kw. WA4M/00346823/7 Powierzchnia nieruchomości 90,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny Klubokawiarni Jaś i Małgosia w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień, październik;Oraz dojścia i dojazdy w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 84/9 z obrębu 6-03-11 Księga wieczysta WA4M/00407322/1 Powierzchnia nieruchomości 16,30 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska róg al. Jana Pawła II Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 90/7 z obrębu 6-01-05 Księga wieczysta WA4M/00301719/8 Powierzchnia nieruchomości 235,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy, na potrzeby wykonania zabezpieczenia sieci ciepłowniczej oraz utwardzenie terenu płytami betonowymi ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-01. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides). Drzewo ma w rozwidleniu korony widoczny podłużny ślad pęknięcia pnia. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub załamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 20A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 126/8 z obrębu 6-01-02 Księga wieczysta WA4M/00435096/2 Powierzchnia nieruchomości 894,00 m2 w tym: 585 m2 – parking, 215 m2 – dojścia i dojazdy, 94 m2 - zieleń Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking, dojścia i dojazdy oraz zieleń. Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 14 obrębu 6-03-18 Nr KW brak Powierzchnia nieruchomości 6,90 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-29. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku brzoza (betula L.). Korona oraz bryła korzeniowa znajdują się w granicach działki objętej inwestycją polegającą na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym. Bryła korzeniowa drzewa koliduje z kondygnacjami podziemnymi obiektu, natomiast korona z kondygnacjami naziemnymi. Pień jak i korona drzewa w znacznym stopniu pochylone. Drzewo posiada niesymetryczną koronę, wrasta w fundamenty, co w znaczący sposób wpływa na jego...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ożarowska 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. 18 z obrębu 6-06-10 Nr KW WA4M/00419626/9 Powierzchnia nieruchomości 17,14 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-28. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo jest odchylone od pionu w kierunku wschodnim nad ciągiem pieszym. Od strony zachodniej na pniu na wysokości ok. 3 m biegnąca martwica (listwa). System korzeniowy na wierzchu z widocznymi ubytkami. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 63 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 25 z obrębu 6-02-03 Nr KW WA4M/00177107/6 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5DD Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 206 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00151420/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego 08 września 2022 r. został uchwalony miejscowy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miedziana 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 59/1 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00179359/1 Powierzchnia nieruchomości 10,36 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Śliska 54 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 28 z obrębu 6-01-08 Nr KW WA4M/00431785/1 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 34 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 78/3 i nr 78/4 z obrębu 6-07-02 Księga wieczysta WA4M/00431451/1 Powierzchnia nieruchomości 128,96 m2 w tym: 88,96 m2 - pawilon, 40 m2 - parking Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz parking. Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Kaprys 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 81 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00436800/8 Powierzchnia nieruchomości 35,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojście do działki 80 z obrębu 6-06-14 Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Olbrachta 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00411935/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Redutowa 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 134 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00328756/4 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 86 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipie 20 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 44/2 z obrębu 6-02-07 Księga wieczysta WA4M/00441702/9 Powierzchnia nieruchomości 22,41 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Okopowa 20 w Warszawie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej na wymianę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Okopowa 20. Projekt winien również zawierać kosztorys inwestorski i przedmiar prac. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert do 10 grudnia 2022 r. e-mail: hemadom@hemadom.waw.pl tel: 512 352 906

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Boguszewska i J. Sowińskiego Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 36 z obrębu 6-05-03 Nr KW WA4M/00438828/4 Powierzchnia nieruchomości 569,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem pod utworzenie placu zabaw dla dzieci. Przeznaczenie nieruchomości Brak planu zagospodarowania. Termin dzierżawy ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Działdowska 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 53/7 i 65 obrębu 6-03-19 Nr KW WA4M/00437804/3 Powierzchnia nieruchomości 39,56 m2 w tym: 35,00 m2 – grunt pod altankę śmietnikową, 4,56 m2- dojście do altany Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 8 i 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działek ew. nr 100 i 133 z obrębu 6-03-18. Nr KW WA4M/00317892/9, WA4M/00317893/6 Powierzchnia nieruchomości 259,97 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe Przeznaczenie nieruchomości Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 28 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Twarda 62A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działki ew. nr 83/28 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00311460/0 Powierzchnia nieruchomości 225,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. Wysokość czynszu:...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Płocka 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 23/5 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00441602/8 Powierzchnia nieruchomości 3,00 m2 kwietniki Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na kwietniki Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 96 obrębu 6-03-18 Nr KW Brak Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości 24,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Miejsce z przeznaczeniem do składowania gabarytów Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 15,04 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 36 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 9,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa zabudowana, z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 28 z obrębu 6-01-01 Powierzchnia nieruchomości 759,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 47 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-01-03 Powierzchnia nieruchomości 1444,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca). Drzewa posiadają liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Jedno z nich rośnie przy ciągu pieszym. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewo posiada liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.