Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Wniosek dotyczy 7 drzew z rodzajów topola kanadyjska (Populus x canadensis), jabłoń rajska (Malus pumila) oraz jabłoń domowa (Malus domestica). Drzewo gatunku topola odchylone od pionu, posiada v-kształtne rozwidlenie, korona porażona jemiołą. Drzewa gatunku jabłoń porażone jemiołą, spróchniałe z licznymi ubytkami w pniach. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie 6 egzemplarzy drzew owocowych gatunków jabłoń rajska i jabłoń. Nie uzyskano zezwolenia na...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Drzewo gatunku topola rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, który znacznie przewyższa. Z uwagi na wiek oraz wielkość drzewa zachodzi obawa, że drzewo może ulec samoistnemu wywrotowi. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Drzewo gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) częściowo pozbawiony korony w wyniku jej wyłamania podczas silnych wiatrów, widoczne wypróchnienia. Stwarza zagrożenie wywrotem. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-06. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunków robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca). Drzewo 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i uliczką wewnętrzną. Jest pochylone w kierunku W. Górna część korony w 50% sucha. Drzewo 2 rośnie na trawniku przy drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego (klatka I) i ciągu pieszego, pochylone w stronę S w kierunku...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-03-22. Wniosek dotyczy 4 drzew. Drzewa gatunku topola holenderska (Populus x canadensis „Marilandica”) rosną w bezpośrednim sąsiedztwie z szlakiem pieszym i uliczką wewnętrzną oraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Korony wyniesione ponad linię dachu budynku. Drzewo nr 1 ma pień z ranami zarastającymi, ulegającymi biodegradacji. Po stronie E od podstawy pnia do wys. ok. 1 m zarastająca martwica powierzchniowa u dołu ulegająca biodegradacji. Drzewo oznaczone w...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-03-16. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z szlakiem pieszym i uliczką wewnętrzną oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Korona drzewa wyniesiona ponad linię dachu budynku. Drzewo pochylone w kierunku S, posiada liczny posusz w koronie, pień z ranami zarastającymi, ulegającymi biodegradacji. Może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku:...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-03-11. Drzewo gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku garażowego wrastając korzeniami w jego fundamenty. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny, korona z licznym posuszem wyniesiona ponad linię dachową pobliskich budynków. W dniu 14.05.2018 została wydana decyzja nr 466/2018/PE-ZD-II zezwalająca na usunięcie przedmiotowego drzewa. Jednak z uwagi na notorycznie zaparkowane samochody i tym samym brak dostępu do...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-03-04. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego. Na wys. ok. 3 m pnia wyrastają dwa przewodniki.Jeden z nich jest mocno odchylony w kierunku W nad chodnikiem. U podstawy wschodniego konaru występuje ubytek wgłębny i liczny poszusz w koronie. Po ostatnich licznych wichurach jakie przeszły nad Warszawą drzewo zostało uszkodzone poprzez obłamanie masywnego konaru i gałęzi. Drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-03-04. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku morwa biała (Morus alba) wyrasta w pozycji poziomej z fundamentów budynku znajdującego się obok, które rozsadza system korzenny. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi, zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Poprzez jego usytuowanie, mimo dwupienności, nie można zmierzyć jego obwodu na wys. 5 cm. Drzewo gatunku klon jednolistny (Acer negundo) wyrasta z fundamentów budynku znajdującego się obok, które rozsadza...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-26. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) całkowicie suche. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) posiada wgłębny ubytek w pniu oraz mocny przechył. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-26. Wniosek dotyczy 5 drzew. Drzewa gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) całkowicie obumarłe. Drzewo gatunku jabłoń rajska (Malus pumila) spróchniałe z licznymi owocnikami grzybów. Drzewo śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) pozbawione korony, spróchniałe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-16. Drzewo gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) posiada duży ubytek u podstawy pnia z widocznymi spróchnieniami. Rośnie przy ciągu pieszym, gdzie stwarzać może realne zagrożenia dla ludzi. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-16. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) jest drzewem wiekowym, rosnącym bezpośrednio przy ciągu pieszo-jezdnym. U podstawy pnia widoczne odspojenia kory, odchylona od pionu. Drzewo gatunku wierzba biała (Salix alba) z widocznym ubytkiem od postawy pnia do wys. ok 1,4 m, w miejscu ubytku spróchniała. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-16. Wniosek dotyczy 3 drzew. Drzewa gatunku śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) posiadają liczne dziuple i ubytki w pniu oraz owocniki grzybów. Jedno z drzew dodatkowo częściowo pozbawione jest korony. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-02-16. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides) posiada widoczne pęknięcia wzdłuż pnia i konarów. Drzewo gatunku jabłoń kwiecista (Malus floribunda) z licznymi ubytkami w pniu oraz spróchnieniami. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-12-15. Wniosek dotyczy 1 drzewa na działce ewidencyjnej nr 12. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z garażem oraz budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem użytkowym na parterze, w którym prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej. Posiada ubytek na pniu oraz liczny posusz w koronie. Masywny konar uszkodzony przez wichurę. Drzewo może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-12-15. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) na działce ewidencyjnej nr 10. Dwa drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie z garażem, altaną śmietnikową i chodnikiem, posiadają ubytek na pniu oraz liczny posusz w koronie, pnie odchylone od pionu w kierunku SW. Masywne konary zostały uszkodzone przez wichurę. Drzewo 3 rośnie na skarpie w bezpośrednim sąsiedztwie z garażem, posiada ubytek na pniu oraz liczny posusz w koronie. Drzewa mogą stwarzać...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-09-03. Wniosek dotyczy 8 drzew. Drzewa gatunku topola rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz przedszkola, ciągu pieszego i uliczki wewnętrznej. Korona drzew przerasta budynek mieszkalny, co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Drzewa rosną w znacznym pochyleniu od pionu, posiadają osłabiony częściowo system korzeniowy. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Komisyjny termin oględzin drzew...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-09-03. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewa gatunku topola holenderska (Populus x canadensis „Marilandica”) rosną w bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego, ciągu pieszego, uliczki wewnętrznej i muru oporowego. Korona drzew przerasta budynek mieszkalny, co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Drzewa rosną w znacznym pochyleniu od pionu, posiadają osłabiony częściowo system korzeniowy. Drzewa stanowią zagrożenia dla życia i mienia. Planuje się...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-08-24. Wniosek dotyczy 4 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer sacchariunum). Drzewo 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, pochylone w kierunku zachodnim. Drzewa 2,3 i 4 rosną wzdłuż ciągu pieszego, pochylone nad chodnikiem w kierunku południowym, prowadzącym do przedszkola, w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych – wielorodzinnych. Masywne konary zostały uszkodzone przez wichurę, w korze widoczny liczny posusz, pnie z wgłębieniami, ubytki u podstawy...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior). Drzewo posiada wgłębny ubytek w pniu oraz widoczne spróchnienie pnia na wys. ok. 30 cm. Z uwagi na wiek stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola kanadyjska (Populus x canadiensis), które rośnie w bliskiej odległości od placu zabaw dla dzieci oraz budynku mieszkalnego. U podstaw pnia widoczny wgłębny ubytek. Drzewo stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola chińska (Populus simonii). Drzewo posiada widoczny wgłębny ubytek u podstaw pnia. Z uwagi na wiek stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 6 drzew gatunków śliwa wiśniowa (Prunus ceasifera), klon jawor (Acer pseudoplatanus), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), klon srebrzysty (Acer saccharinum), topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa owocowe spróchniałe. Topola w koronie posiada posusz oraz ubytek w pniu. Klon jawor częściowo pozbawiony korony. Klony srebrzyste posiadają owocniki grzybów oraz widoczne zmurszenia na pniu. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku:...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewa rosną bezpośrednio przy ciągu komunikacyjnym, posiadają liczne ubytki w pniu. Stwarzają realne zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 8 drzew, w tym 5 gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) oraz 3 gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Klony srebrzyste posiadają ubytki w pniach, poszusz w koronie oraz grzyby i jemiołę. Robinie akacjowe wykazują oznaki zamierania, 70% korony drzew sucha. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewa posiadają liczne ubytki w pniu oraz zmurszenia, stwarzają realne zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-24. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum). Drzewo rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego przy ciągu komunikacyjnym. Jeden z przewodników całkowicie spróchniały. U podstawy pnia wgłębny ubytek. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-18. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum), które jest całkowicie obumarłe, rośnie przy ciągu pieszo-jednym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, przechylone w kierunku południowym, tuż nad ogrodzeniem terenu Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej oraz nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Konary drzewa są uszkodzone przez wichurę, w koronie widoczny jest poszusz. Drzewo stanowi dla życia i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-06-10. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska (Populus nigra „Italica”) oraz 2 drzew gatunku grab pospolity (Carpinus betulus). Drzewo nr 1 rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie altany śmietnikowej i w znacznym pochyleniu od pionu w kierunku zachodnim gdzie usytuowany jest budynek mieszkalny, posiada duże ubytki w podstawie pnia, występuje na nim próchnica i wykwity grzybów. Drzewo nr 2 rośnie bezpośrednio przy ciągu pieszym, występuje na nim próchnica....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-04-03. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-02-21. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, posiada V-kształtne rozwidlenie, które spowodować może rozszczepienie się konarów. Drzewo stopniowo zamierające. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych. Status sprawy: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-12-10. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Topole mocno odchylone w stronę placu zabaw. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-11-29. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii). Topola mocno odchylona w stronę ogrodzenia stacji benzynowej. Brzoza to drzewo całkowicie obumarłe. Topola mocno odchylona w stronę ciągu pieszego. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-11-14. Wniosek dotyczy 18 drzew z gatunków: Jabłoń purpurowa (Malus x purpurea), Lilak pospolity (Syringa vulgaris), Jabłoń domowa (Malus domestica), Śliwa domowa ‘mirabelka’ (Prunus domestica subsp. Syriaca), Jabłoń rajska (Malus pumila), Leszczyna pospolita (Corylus avellana). Piętnaście drzew rośnie na terenie trawnika w pobliżu ciągu pieszego. Posiadają ubytki u podstawy pnia, są znacznie odchylone od pionu. Jabłoń rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego,...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-11-14. Stare, zdrewniałe, połamane, krzewy z gatunku ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) odchylone od pionu. W związku z planowanym zastąpieniem ich nowymi nasadzeniami, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wnioskuje się o wydanie zgody na ich usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie krzewów.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie bezpośrednio przy murze w pobliżu ciągu pieszo-jezdnego. Drzewo wyrosło jako samosiew. U podstawy widoczna dziupla. Drzewo z gatunku bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) jest odchylone od pionu w kierunku południowym. U podstawy pnia widoczny ubytek z symptomami zgnilizny. Korona rozbudowana po południowej stronie, widoczny posusz. Planuje się wykonie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-11-14. Drzewo z gatunku topola włoska (Populus nigra ‘Italica’) rośnie w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Jest częściowo suche. Z uwagi na coraz częściej występujące na Polska anomalia pogodowe tj. silne podmuchy wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzewa, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, wnioskuje się o wydanie zgody na jego usunięcie. Planuje się wykonie nasadzeń...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-10-01. Drzewo z gatunku oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia) rośnie w pobliżu ciągu pieszego, jest odchylone od pionu. U podstawy pnia posiada ubytek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) posiada pień esowato wygięty oraz podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Krzew z gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris) – forma drzewiasta krzewu o dwóch pniach, rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Posiada liczne zgrubienia na pniu. Korona krzewu znacznie przechylona w kierunku ciągu pieszego. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie krzewu.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) rośnie w bliskiej odległości od terenu utwardzonego oraz ogrodzenia. Podczas ostatniej nawałnicy wyłamaniu uległ duży konar, który uszkodził zaparkowany samochód. Drzewo posiada zachwianą statykę, może w sposób niekontrolowany ulec rozłamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa. ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie 60 cm od lokalu użytkowego oraz bezpośrednio przy ogrodzeniu domu mieszkalnego. Drzewo posiada odrosty pionowe oraz widoczny posusz w koronie. Nie planuje się nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w pobliżu ciągu pieszego. Jest odchylone od pionu w kierunku altany śmietnikowej i ciągu pieszego. Na pniu posiada narośla (garby). Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew. Drzewa z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rosną w bliskiej odległości od ciągu pieszego. Są odchylone od pionu. W koronie liczne ślady wyłamań gałęzi. Korony w dużym stopniu porażone jemiołą. Drzewa są zamierające. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy trzech drzew z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) i robinia biała (Robinia pseudoacacia). Drzewo nr 1 jest odchylone od pionu, na pniu widoczne patogeny. Drzewo nr 2 jest odchylone od pionu, na pniu posiada podłużny ubytek z próchnicą. Drzewo nr 3 jest odchylone od pionu, u podstawy widoczny ślad rozłamania pnia. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy czterech drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rosnących w pobliżu ciągu pieszego. Drzewa posiadają widoczny system korzeniowy z ubytkami wgłębnymi. W koronach widoczny posusz oraz jemioła. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii). Podczas silnego wiatru na terenie uległa wywrotowi topola, która przewróciła się na budynek mieszkalny. Podczas oględzin pozostałego drzewostanu, przy dwóch drzewach (topolach) rosnących w pobliżu wywrotu stwierdzono spękany grunt, co wskazuje, że mogło dojść do naruszenia i naderwania ich systemu korzeniowego. Drzewa mogą w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi, co może stanowić zagrożenie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2019-09-20. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na lekkim wzniesieniu, ok. 2,5 m od budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu. Na pniu widoczny niewielki ubytaek wgłębny. Planuje się nasadzenia zastępcze. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.