Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-02. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i jednego gatunku mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca). Drzewo gatunku mirabelka całkowicie obumarłe. Jedno drzewo z gatunku akacja pozbawione korony, drugie zamierające, mocno odchylone od pionu. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-02. Wniosek dotyczy 4 drzew. W tym 3 drzewa z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) oraz 1 drzewo gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris). Drzewa rosną przy ciągu pieszo-jezdnym. Odchylone od pionu, w koronie obumarłe gałęzie, u podstawy pnia liczne ubytki. Lilak posiada liczne dziuple oraz wypróchnienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew ...

 • Artykuł

  Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 15.02.2022 r., na najem pracowni twórczych (konkurs 3/2022) oraz lokali użytkowych (konkurs 4/2022), z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-02-02. Drzewo z gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, widoczne pęknięcia wzdłuż pnia. W zagłębieniu pęknięcia wypróchnienie, badanie sondą arborystyczną wykazuje rozległy ubytek wgłębny. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na odstępstwo od zakazu niszczenia gniazda wrony siwej (Corvus cornix) poprzez usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 1.02.2022 r., na najem lokali użytkowych (konkurs 2/2021) oraz garaży (konkurs 1/G/2022), z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych.

 • Artykuł

  Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 25.01.2022 r. na najem lokali użytkowych (Konkurs 1/2022) z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych. Obrady komisji będą transmitowane on-line za pośrednictwem Microsoft Teams.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2020-12-15. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunków jarząb mączny (Sorbus aria), klon jesionolistny (Acer negundo), głóg pośredni (Crataegus x media). Drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, pochylone w kierunku południowym tuż nad ogrodzeniem terenu Ośrodka dla Młodzieży Niewidomej i Słabosłyszącej oraz nad pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Konary drzewa są uszkodzone przez wichurę, w koronie widoczny jest posusz. Drzewa mogą stwarzać zagrożenie dla...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-30. Drzewo z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) jest całkowicie obumarłe. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na odstępstwo od zakazu niszczenia siedliska, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz niszczenia gniazda sroki (Pica pica) poprzez usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Wniosek dotyczy 3 drzew z gatunku bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima). Drzewa rosną ok. 2,5 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na pniu widoczny niewielki ubytek wgłębny. Drzewa stanowią zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Wniosek dotyczy 3 drzew z gatunku topola. Drzewa rosną wzdłuż ciągu pieszego. Drzewa stanowią zagrożenie, posiadają liczne wypróchnienia oraz ubytki. Drzewa mogą w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. W koronie posusz i jemioła. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do wrony siwej (Corvus cornix). ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Drzewo z gatunku robinia akacjowa ‘Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’) jest zamierające, u podstawy pnia widoczne ślady próchnicy oraz na pniu odstająca kora. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Drzewo gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) jest czteropniowe. Rośnie przy ciągu pieszym. Pnie o obwodzie 110+115 cm są odchylone od pionu w stronę placu zabaw nad ciąg pieszy. U odziomka posiada widoczny ślad rozłamania pni o obwodzie 100+75 cm na głębokości ok. 0,5 m. U podstawy drzewa widoczne patogeny oraz ślady próchnicy. Z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. Silne podmuch wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) jest bardzo pochylone nad ciąg pieszy oraz jezdnię. W koronie posusz. Z uwagi na coraz częściej występujące nad Polską anomalia pogodowe tj. Silne podmuch wiatru oraz nawałnice, które mogą w sposób niekontrolowany doprowadzić do wywrotu lub złamania drzewa stanowi ono bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-25. Drzewo z gatunku śliwa wiśniowa syn. ałycza (Prunus cerasifera) jest trzypniowe, pień o obwodzie 38 cm jest w całości obumarły. Pnie o obwodach 38-40 cm są pochylone w stronę ciągu pieszego. Drzewo przy odziomku posiada widoczny ślad rozłamania pni. Drzewo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Jedno drzewo rośnie na terenie zieleni przy drodze wewnętrznej. Na wys. ok. 2 m występuje ubytek pnia o długości 50 cm z widocznym rozkładem drewna, pochylone w kierunku W. Drugie drzewo rośnie na terenie zieleni, posiada ubytki u podstawy pnia. Drzewo zamierające, pochylone w kierunku WN. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) o wys. 25,5 m rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i placem zabaw. Jest odchylone od pionu ok. 10%. Posiada ubytki pnia, rany zarastające. Na wys. 2,5 m w rozwidleniu dwóch przewodników ubytek wgłębny ze znacznym rozkładem drewna. Widoczne owocniki. Masywny konar od strony W został uszkodzony po ostatnich wichurach. Korona drzewa mocno rozbudowana w kierunku W. Występuje liczny posusz w koronie....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon pospolity (Acer platanoides) rośnie na terenie trawnika przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego. Jest drzewem zamierającym, w przeważającej części korony występuje posusz. Na wysokości ok. 2 m pnia występuje ubytek z rozkładem drewna. U podstawy pnia widoczny ubytek wgłębny. Pień z licznymi ubytkami. Drzewo z uwagi na stan fitosanitarny i anomalia pogodowe może spowodować niekontrolowany...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) rośnie na terenie zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi i przedszkolem. Drzewo posiada ubytek pnia od strony SW na długości ok. 30 cm. Odchylone jest od pionu ok. 15 stopni w kierunku N. Na wys. 2 m w miejscu po odciętych konarach występuje próchnica. Masywny konar został uszkodzony przez wichurę. Z uwagi na stan fitosanitarny drzewa oraz warunki pogodowe może dojść do...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika oraz budynku mieszkalnego. Pochylone w kierunku E. Na wys. ok. 2 m pień drzewa mocno rozbudowany nadwieszony nad chodnikiem. Posiada liczny posusz w koronie. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewo gatunku topola szara (Populus × canescens) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw i budynku mieszkalnego. Drzewo posiada trzy pnie: północny pień pochylony w kierunku E ok. 30 stopni, środkowy pień łukowato wygięty w kierunku S, południowy pień pochylony w kierunku S ok. 40 stopni. Korona jest asymetryczna, rozbudowana w kierunku E. Posiada rany z rozkładem drewna. Drzewo gatunku jabłoń rajska (Malus pumila)...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Wniosek dotyczy jedenego drzewa gatunku klon pospolity (Acer platanoides) oraz dwóch drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewa rosną na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego oraz elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Pochylone w kierunku chodnika. Korona drzew wyniesiona poza linie dachu, widoczny jest liczny posusz. Drzewa posiadają ubytki u podstawy pnia. System korzeniowy mocno wypiętrzony z ubytkami. Trzecie drzewo jest...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-19. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego oraz elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Drzewo odchylone od pionu ok 15% w kierunku E. Korona drzewa wyniesiona poza linie dachu, widoczny jest liczny posusz. Drzewo posiada ubytki u podstawy pnia. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: decyzja...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-11-03. Drzewo z gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rosnące na granicy z działką nr 4 z obrębu 6-01-10, z dużą częścią systemu korzeniowego w fundamencie budynku znajdującego się na sąsiedniej działce. Graniczna ściana żelbetowa oddalona od granicy z sąsiednią działką o 20 cm., która będzie musiała (zgodnie z obowiązującymi przepisami) zostać ocieplona warstwą 20 cm wełny mineralnej. Drzewo to uniemożliwia prawidłowe wykonanie warstwy docieplenia. Drzewo rozrastając...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus). Drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika. Jedno przy wejściu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Korona drzewa wyniesiona ponad linię dachu. Jeden przewodnik jest całkowicie suchy. Masywny konar ułamał się na początku czerwca 2021. Występuje liczny poszusz w koronie. Drugie drzewo rośnie w sąsiedztwie chodnika i ulicy. Jeden z dwóch przewodników jest całkowicie suchy, pie.n na wys. ok....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 9 drzew z gatunku lilak pospolity (Syringa vulgaris). Drzewa rosną na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-jezdnego, odchylone od pionu 30%, pochylając się na chodnik kolidują z ruchem pieszych. W okresie zimowym, przy dużych opadach śniegu odchylają się od pionu 40-50%. Drzewa posiadają liczne ubytki pnia i drobny posusz w koronie. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Drzewo gatunku śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) rośnie na terenie trawnika, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego, placu zabaw i budynku mieszkalnego. Drzewo posiada ubytki w pniu, liczny posusz w koronie, na wys. 1m występuje pęknięcie pnia w rozwidleniu konarów, pochylone w kierunku S. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa. ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) rośnie na terenie zieleni i w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym, sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym, garażowym i altaną śmietnikową. Drzewo zamierające, w 80% suche. Z uwagi na silne wichury i anomalia pogodowe mogące powodować niekontrolowany wywrot lub złamanie drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa). Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego. Jedno z drzew pochylone w kierunku W, posiada liczny posusz w koronie, widoczny grzyb. Oba drzewa zamierające. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Wniosek dotyczy 2 drzew tj. pierwsze gatunku orzech włoski (Betula verrucosa) i drugie gatunku brzoza brodawkowata (Betula verrucosa). Drzewa rosną na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego. Jedno drzewo pochylone jest w kierunku N, posiada liczny posusz w koronie, drzewo zamierające. Drugie drzewo jest całkowicie suche. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-26. Drzewo gatunku orzech włoski (Juglans regia) rośnie w pobliskim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi i chodnikiem. Drzewo jest całkowicie suche. Z uwagi na stan fitosanitarny stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-25. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Drzewa rosną przy budynku mieszkalnym, pochylone nad ciąg pieszo-jezdny. Całkowicie obumarłe z licznymi pęknięciami wzdłuż pnia i konarów. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-19. Wniosek dotyczy 20 drzew z gatunku topola chińska (Populus simonii). Drzewa rosną wzdłuż ogrodzenia boiska Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37 oraz hali sportowej przy ul. Pustola 30, 30A oraz 30B. Drzewa są odchylone od pionu, posiadają liczne ubytki wgłębne i wypróchnienia. W koronie widoczny posusz oraz jemioła. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Z uwagi na wystąpienie trzech gniazd wrony siwej (Corvus cornix)...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-10-06. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego. Na pniu widoczny jest rozkład drewna, na wys. ok. 3 metra występuje ubytek wgłębny. Drzewo z dwoma przewodnikami, z których jeden jest rozbudowany w kierunku S. Korzenie są obnażone na powierzchni ziemi z ranami i ubytkami. W koronie występuje liczny posusz. Drzewo stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-09-27. Drzewo gatunku jesion wyniosły (Fraxiuns excelsior) posiada wgłębny ubytek w pniu na wys. ok 2 m z widocznym wypróchnieniem, korona częściowo obumarła. Drzewo stwarza realne zagrożenie dla ludzi poprzez wyłamanie w miejscu wypróchnienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego, uliczki wewnętrznej oraz budynku mieszkalnego. Posiada ubytki u podstawy pnia, liczny posusz w koronie, występują owocniki. Masywny konar został uszkodzony przez ostatnią wichurę. Drzewo jest przechylone w kierunku S. Stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku:...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Wniosek dotyczy 2 drzew z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum). Oba drzewa rośną w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i budynku mieszkalnego. Jedno z drzew jest odchylone od pionu o ok 10% w kierunku E. Występują ubytki na pniu, korona zamierająca z występowaniem jemioły. Drugie drzewo posiada ubytek wgłębmy u podstawy pnia. Korona zamierająca z licznym posuszem i jemiołą. Stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Wniosek dotyczy 2 drzew: gatunku klon jesionolistny i gatunku lipa drobnolistna. Pierwsze z drzew z drzew rośnie na skarpie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu ok. 25% w kierunku N i rośnie w dużym pochyleniu nad chodnikiem i jezdnią. Masywny konar swą długością przekracza oś jezdni. Drugie drzewo rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku pieszego i budynku mieszkalnego. Drzewo jest całkowicie suche....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu ok. 10% w kierunku E. Występują owocniki grzybów. Posiada liczny posusz w koronie i ubytki u podstawy pnia. Stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Drzewo gatunku oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego oraz budynku mieszkalnego. Jest całkowicie suche, pochylone w kierunku N. Stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-31. Drzewo gatunku jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i budynku mieszkalnego. Jest pochylone w kierunku S. Korona drzewa w 50% jest sucha. Stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Wniosek dotyczy 2 drzew rodzajów klon zwyczajny (Acer platanoides) i topola kanadyjska (Populus x canadensis). Drzewo gatunku klon posiada pęknięcia wzdłuż pnia i konarów. Drzewo gatunku topola znacznie przewyższa budynek mieszkalny, odchylona od pionu, rośnie przy ciągu pieszym, stwarza realne zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon zwyczajny (Acer platanoides). Nie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-17. Drzewo gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) posiada wgłębny ubytek u podstawy pnia, zamierający. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-04. Wniosek dotyczy 2 drzew topola kanadyjska (Populus x canadensis „Marilandica”). Drzewa rosną na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie muru oporowego i budynku garażowego. Korona drzew dwuprzewodnikowa, występuje liczny posusz i jemioła. Na jednym z drzew występuje defoliacja ok. 50%. System korzeniowy osłabiony. Z uwagi na stan fitosanitarny stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-08-04. Drzewo gatunku głóg pośredni (Crataegus x media) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego i miejsc parkingowych. Posiada liczne ubytki pnia, spróchnienia, posusz w koronie. Jest pochylone w kierunku E nad miejscem parkingowym. Z uwagi na jego stan fitosanitarny stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-07-29. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie garażu i ciągu pieszego. Posiada ubytek u podstawy pnia i liczny posusz w koronie. Korona drzewa w fazie zamierania. Z uwagi na jego stan fitosanitarny stanowi potencjalne zagrożenie. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-06-30. Drzewo gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoaccacia) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i uliczką wewnętrzną, w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Drzewo posiada ubytki w pniu, liczny poszusz w koronie, w rozwidleniu dwóch przewodników na wys. ok. 2 m wysokości występuje pękniecie podłużne pnia. Drzewo pochylone jest w kierunku W nad miejscem postojowym dla samochodów. Z uwagi na stan fitosanitarny stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-06-30. Wniosek dotyczy 4 drzew gatunków: 1 x bez czarny (Sambucus nigra), 2 x topola kanadyjska (Populus x canadensis) oraz 1 x klon jesionolistny (Acer negundo). Drzewo gatunku bez czarny spróchniałe całkowicie. Topole kanadyjskie znacznie przewyższają niską zabudowę osiedlową, rosną przy ciągu pieszym, odchylone od pionu, porażone jemiołą. Klon jesionolistny posiada ubytek u podstawy pnia z widocznym wypróchnieniem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-06-17. Drzewo gatunku klon jawor (Acer pseudoplatanus) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z ciągiem pieszym i altaną śmietnikową oraz w bliskim sąsiedztwie placu zabaw. Jest pochylone nad chodnikiem i altana śmietnikową w kierunku S. Posiada liczny posusz w koronie, oraz ubytek wgłębny u podstawy pnia. Stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa. ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Drzewo gatunku klon jesionolistny (Acer negundo) rośnie na skarpie pomiędzy murem oporowym, ogrodzeniem boiska szkolnego i garażami. Jest odchylone od pionu ok. 40% w kierunku ES. Posiada liczny posusz w koronie. Drzewo może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2021-04-21. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) jest całkowicie suche, na pniu występują liczne owocniki. Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem użytkowym. Drzewo może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.