Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. H. Wawelberga 4G Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 54 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 23,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 98,21zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Batalionu AK "Parasol" 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 28 z obrębu 6-07-03 Powierzchnia nieruchomości 21,39m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altana śmietnikowa i miejsce na gabaryty Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 2,14zł Termin wnoszenia czynszu do...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Górczewska 15, 15A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 41 z obrębu 6-03-19 Powierzchnia nieruchomości 29,58m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na sześć boksów Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 2,96zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-06-21. Drzewo gatunku topola chińska (Populus simonii) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem mieszkalnym, z ciągiem pieszym i uliczką wewnętrzną. Korona drzewa przerasta budynek mieszkalny co wpływa na możliwość wyłamania konarów podczas silnych wiatrów. Wysokość drzewa ok. 24 m. Na wysokości ok. 3,5 m od strony SE występują dwa ubytki z rozkładem drewna: pierwszy o dł. ok. 45 cm i szer. ok. 25 cm. po odciętym masywnym konarze, drugi o dł. ok. 10 cm i szer. Ok. 6...

 • Artykuł

  Na gruncie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się naniesienia – pawilon (nakłady finansowe nie zostały poniesione przez m.st. Warszawa) Szczegóły Adres nieruchomości ul. Górczewska 16B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 11/5 z obrębu 6-03-15 Powierzchnia nieruchomości 29m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy Okres...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 63/65 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 3/6 z obrębu 6-06-10 Powierzchnia nieruchomości 0,156m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa , z przeznaczeniem pod montaż reklamy – logo Poczty Polskiej. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 212,48 zł netto miesięcznie + podatek od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Bolecha 47 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 76 z obrębu 6-06-04 Powierzchnia nieruchomości 453,96m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa niezabudowana, z przeznaczeniem pod ogród uprawny oraz miejsce postojowe. Okres dzierżawy od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r. Wysokość czynszu 78,64 zł netto miesięcznie + podatek od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 60 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działek ew. nr 26/2 i 28 z obrębu 6-07-02 Powierzchnia nieruchomości 77,44m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod opaskę budynku, balustrady, obróbki blacharskie, schody, balkony i zjazd z wyjścia awaryjnego – prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej Okres dzierżawy ...

 • Artykuł

  Powierzchnia nieruchomości: 4,50 m2

 • Artykuł

  Powierzchnia nieruchomości: 4,50 m2

 • Artykuł

  Powierzchnia nieruchomości: 8,79 m2

 • Artykuł

  Powierzchnia nieruchomości: 8,79 m2

 • Artykuł

  Butelkomaty, czyli urządzenia, do których można wyrzucić plastikowe butelki, nakrętki oraz puszki stanęły przy przedszkolu na ul. Boguszewskiej i w Parku im. Edwarda Szymańskiego. W kilku punktach dzielnicy znajdziemy także samoobsługowe pojemniki na elektroodpady.

 • Artykuł

  1 czerwca rusza nabór zgłoszeń do 39. edycji konkursu Warszawa w Kwiatach. Po raz kolejny o nagrody rywalizować będą właściciele najpiękniejszych warszawskich balkonów i ogrodów.

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. J. Długosza 27 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 84/7 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 4,79m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejące balkony Okres dzierżawy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Wysokość czynszu 0,05zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni roboczych od dnia...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-25. Wniosek dotyczy 2 drzew: gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) oraz gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata). Drzewo gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) rośnie na wzniesieniu oraz jest odchylone w stronę południowo-zachodnią. Posiada odrosty pniowe co może świadczyć o tym, że drzewo ma problemy. Po opukaniu pień wydaje tępy odgłos (szczególnie od strony północnej). Z boku widać także ślad po złamanym przewodniku oraz widać odstająca korę....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-25. Drzewo gatunku sumak octowiec (Rhus typhina) posiada liczne patogeny na pniu oraz widoczny wysięk z pnia. Drzewo poprzez pochylenie stwarza zagrożenie dla ludzi. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wyniki naboru przedstawicieli mieszkańców na kandydatów do III kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. J. Olbrachta 60 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działek ew. nr 26/2 i 28 z obrębu 6-07-02 Powierzchnia nieruchomości 17,16m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę dociepleniową Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 36,55zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Okopowa 16 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 7/2 z obrębu 6-03-17 Powierzchnia nieruchomości 370,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking Okres dzierżawy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Wysokość czynszu 1113,70zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. E. Tyszkiewicza 35 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 124/2 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 28,18m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Wysokość czynszu 60,02zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. M. Anielewicza 47C Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 25/2 z obrębu 6-03-13 Powierzchnia nieruchomości 8,04m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na docieplenie ścian budynku Okres dzierżawy od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. Wysokość czynszu 17,13zł Termin wnoszenia czynszu do 10 dni...

 • Artykuł

  Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 17.05.2022 r., na najem lokali użytkowych (konkurs 8/2022), garaży (konkurs 2/G/2022), boksów (konkurs 1/B/2022),z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-15. Drzewo gatunku morwa biała (Morus alba) zostało zdewastowane poprzez złamanie korony. W obecnej chwili występuje kolizja gałęzi z ogrodzeniem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: postępowanie umorzone z uwagi na pień o wymiarze nie przekraczającym 50 cm

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-06. Drzewo gatunku topola chińska (Populus simonii) mocno pochylone (ok. 25°), zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Usytuowane między budynkami mieszkalnymi, przy ciągu pieszym, a także sąsiadujące bezpośrednio z parkingiem i garażami. Korzenie są częściowo odsłonięte. Mocne, widoczne wypróchnienia. Przy badaniu młotkiem diagnostycznym wydaje głuchy odgłos, wskazujący na pusty wewnątrz pień. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-06. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku grusza pospolita (Pyrus communis). Drzewa usytuowane miedzy budynkami mieszkalnymi, przy ciągu pieszym i jezdnym. Drzewa całkowicie suche, zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Przy badaniu młotkiem diagnostycznym wydają głuchy odgłos, wskazujący na puste wewnątrz pnie. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-06. Wniosek dotyczy 2 drzew, jedno gatunku klonu srebrzystego (Acer saccharinum) oraz drugie gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum). Drzewo gatunku klon srebrzysty spróchniały z widocznymi owocnikami grzybów. Drzewo gatunku kasztanowiec biały posiada wgłębny ubytek w pniu, widoczne wypróchnienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: odmówiono zgody na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-05-06. Drzewo gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rośnie w odległości ok. 0,5 m od budynku użytkowego oraz przy ciągu pieszo-jezdnym. Z uwagi na wiek oraz miejsce usytuowania stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Informujemy, że komisyjne otwarcie ofert w dniu 21.04.2022 r., na najem lokali użytkowych (konkurs 7/2022) oraz miejsc postojowych (konkurs 1/MP/2022), z uwagi na COVID-19, odbędzie się bez osobistego udziału zainteresowanych.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-04-20. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii). Jedno drzewo mocno pochylone (ok. 25°), zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Usytuowane jest między budynkami mieszkalnymi. Odsłonięte korzenie po stronie północno-zachodniej. Zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej, aktualna wytrzymałość pnia na złamanie jest niewystarczająca, a ryzyko upadku drzewa wg klasyfikacji FRC jest wysokie (CD). Badanie tomograficzne wykazało rozkład drewna po...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-04-20. Drzewo gatunku topola czarna (Populus nigra L.) bardo wysokie, nie posiada wystarczającej stabilności w gruncie i wytrzymałości pnia na złamania. Posiada liczne ubytki, odrosty. Wyraźna obecność próchnicy. Badanie wykonane młotkiem diagnostycznym wykazało również, iż pień miejscami jest wewnątrz pusty. Drzewo może w sposób niekontrolowany ulec wywrotowi lub złamaniu. Zagraża bezpieczeństwo ludzi i mienia ze względu na usytuowanie w ciągu pieszym, przy parkingu,...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-04-20. Wniosek dotyczy 3 drzew gatunku topola kanadyjska (Populus x canadensis) rosnących na terenie zieleni w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i szlaków pieszych oraz uliczki zewnętrznej. Drzewo pierwsze u podstawy pnia posiada trzy rozlegle ubytki wgłębne z dużym rozkładem drewna: pierwszy ubytek o dł. ok. 27 cm i szer. ok. 6 cm, drugi ubytek o dł. ok. 44 cm i szer. ok. 326 cm, trzeci ubytek o dł. ok. 48 cm i szer. ok. 55 cm. Korona z licznym posuszem....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-04-20. Drzewo gatunku grab pospolity (Carpinus betulus) rośnie na terenie zieleni bezpośrednio w sąsiedztwie altany śmietnikowej i budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu ok 15%. Na wysokości ok. 1,10 m występuje rozległy ubytek pnia o długości ok. 90 cm i szerokości ok. 40 cm oraz drugi na wysokości ok. 5 m. Korona drzewa rozbudowana w kierunku N z licznym posuszem oraz z uszkodzonym konarem na wysokości o. 3 m. Widoczne ubytki u podstawy pnia oraz wypiętrzony i...

 • Artykuł

  Przez sześć tygodni ZGN Wola czynił starania, by przychylić nieba uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w punkcie pomocowym w budynku na Kasprzaka. Przez ten punkt przewinęło się w sumie około tysiąca osób, w większość kobiet z dziećmi, które uciekły do Polski przed wojną. Wierzymy, że dzięki pomocy Warszawiaków, ich tułaczka była odrobinę mniej uciążliwa. ZGN Wola żegna się z naszymi gośćmi i z budynkiem na Kasprzaka.

 • Artykuł

  Status W toku Data ogłoszenia 2022-04-19 Termin składania ofert 2022-05-12 Informacja dodatkowa Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Staszica 14 w Warszawie planuje w 2022 przystąpić do przebudowy instalacji gazu wraz z wyniesieniem zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku przy ul. Staszica 14 w Warszawie. Zainteresowane firmy – prosimy o składanie ofert do dnia 12 maja 2022r. na adres: biuro@ansawa.pl lub osobiście w Administracji Wspólnoty...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Żytnia 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 17 z obrębu 6-03-15 Powierzchnia nieruchomości 8,75m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwa docieplenia ścian budynku Okres dzierżawy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Wysokość czynszu 18,64zł Termin wnoszenia czynszu 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. E. Tyszkiewicza 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 17 z obrębu 6-03-15 Powierzchnia nieruchomości 31,15m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Wysokość czynszu 3,12zł Termin wnoszenia czynszu 10 dni roboczych...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Nowolipki 29B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 95/8 z obrębu 6-02-07 Powierzchnia nieruchomości 12,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2025 r. Wysokość czynszu 1,20zł Termin wnoszenia czynszu 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Płocka, ul. Wolska Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów działki ew. nr 43 i 44/1 z obrębu 6-04-01 Powierzchnia nieruchomości 1728,00m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking Okres dzierżawy od 6 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2025 r. Wysokość czynszu 6186,24zł Termin wnoszenia czynszu Pierwsza wpłata: 10 dni...

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Leonarda 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działki ew. nr 84/7 z obrębu 6-03-11 Powierzchnia nieruchomości 48,12m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2025 r. Wysokość czynszu 4,81zł Termin wnoszenia czynszu 10 dni roboczych od...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-30. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia). Jedno drzewo po opukaniu wydaje tępy odgłos, posiada ubytek wgłębny na wysokości ok. 2 m, a także miejscowo widoczny brak okorowania. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Drugie drzewo po opukaniu wydaje tępy odgłos, posiada ubytek wgłębny u podstawy i na wysokości ok. 3 m, a także widoczne ślady po...

 • Artykuł

  ZGN Wola realizując zadania w interesie publicznym, tymczasowo włada punktami realokacji uchodźców z Ukrainy prowadzonymi przez m.st. Warszawę. Pierwszy punkt znajduje się w budynku dawnego “Teatru na Woli” przy ul. Kasprzaka 22, drugi w budynku “Atrium” przy al. Jana Pawła II 23 (ten punkt prowadzony jest wspólnie z OPS Bemowo). W Punktach tych przebywa kilkuset Uchodźców, którym udzielana jest pomoc przez 24h, 7 dni w tygodniu.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-22. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) ma pień łukowato wygięty w kierunku zachodnim. Na wysokości ok. 8 m znajduje się ubytek wgłębny z wypróchnieniem. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-02. Drzewo z gatunku topola Maksymowicza (Populus maximowiczii) rośnie w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, korona drzewa wystawiona na działanie wiatru stwarza realne zagrożenie wywrotem, system korzeniowy zabudowany płytami chodnikowymi. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Posiedzenia komisji konkursowych nr 5/2022 i 6/2022 na najem lokali użytkowych odbywać się będą o godz. 11:30 – konkurs profilowany nr 5/2022 (usługi rzemieślnicze o charakterze deficytowym) i o godz. 12:00 – konkurs na lokale użytkowe nr 6/2022

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-07. Drzewo owocowe gatunku śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera) rośnie w pobliżu placu zabaw dl dzieci. U podstawy pnia liczne ubytki, widoczne wypróchnienia. Drzewo mocno pochylone na ciągiem pieszym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-07. Drzewo owocowe gatunku czereśnia ptasia (Prunus avium) z widocznym wypróchnieniem na wysokości ok 1,2 m, pozbawione jednego przewodnika. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-07. Wniosek dotyczy 5 drzew gatunków: 3 drzewa z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) oraz dąb czerwony (Quercus rubra). Drzewa rosną w odległości ok. 1 m od budynku mieszkalnego. W koronach drzew widoczny posusz oraz liczne ubytki w pniach. Drzewo gatunku kasztanowiec koliduje z wejściem na klatkę schodową, a jego system korzeniowy uszkadza struktury podziemne budynku. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-03-07. Drzewo z gatunku wierzba płacząca (Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’) z licznymi wypróchnieniami oraz widocznymi owocnikami grzyba. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa

 • Artykuł

  Szczegóły Adres nieruchomości ul. Karolkowa 64 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Część działka ew. nr 3 z obrębu 6-03-17 Powierzchnia nieruchomości 32,40m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - istniejąca altana śmietnikowa Okres dzierżawy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r. Wysokość czynszu 3,24zł Termin wnoszenia...