Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 63 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 25 z obrębu 6-02-03 Nr KW WA4M/00177107/6 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5DD Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 206 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00151420/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego 08 września 2022 r. został uchwalony miejscowy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miedziana 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 59/1 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00179359/1 Powierzchnia nieruchomości 10,36 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Śliska 54 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 28 z obrębu 6-01-08 Nr KW WA4M/00431785/1 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 34 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 78/3 i nr 78/4 z obrębu 6-07-02 Księga wieczysta WA4M/00431451/1 Powierzchnia nieruchomości 128,96 m2 w tym: 88,96 m2 - pawilon, 40 m2 - parking Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz parking. Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Kaprys 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 81 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00436800/8 Powierzchnia nieruchomości 35,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojście do działki 80 z obrębu 6-06-14 Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Olbrachta 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00411935/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Redutowa 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 134 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00328756/4 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 86 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipie 20 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 44/2 z obrębu 6-02-07 Księga wieczysta WA4M/00441702/9 Powierzchnia nieruchomości 22,41 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Okopowa 20 w Warszawie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na przygotowanie dokumentacji technicznej na wymianę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym mieszczącym się w Warszawie przy ul. Okopowa 20. Projekt winien również zawierać kosztorys inwestorski i przedmiar prac. Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert do 10 grudnia 2022 r. e-mail: hemadom@hemadom.waw.pl tel: 512 352 906

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Boguszewska i J. Sowińskiego Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 36 z obrębu 6-05-03 Nr KW WA4M/00438828/4 Powierzchnia nieruchomości 569,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem pod utworzenie placu zabaw dla dzieci. Przeznaczenie nieruchomości Brak planu zagospodarowania. Termin dzierżawy ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Działdowska 8 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 53/7 i 65 obrębu 6-03-19 Nr KW WA4M/00437804/3 Powierzchnia nieruchomości 39,56 m2 w tym: 35,00 m2 – grunt pod altankę śmietnikową, 4,56 m2- dojście do altany Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 8 i 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działek ew. nr 100 i 133 z obrębu 6-03-18. Nr KW WA4M/00317892/9, WA4M/00317893/6 Powierzchnia nieruchomości 259,97 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe Przeznaczenie nieruchomości Teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 28 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Twarda 62A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działki ew. nr 83/28 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00311460/0 Powierzchnia nieruchomości 225,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej Termin dzierżawy od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. Wysokość czynszu:...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Płocka 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 23/5 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00441602/8 Powierzchnia nieruchomości 3,00 m2 kwietniki Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na kwietniki Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 9 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 96 obrębu 6-03-18 Nr KW Brak Księgi Wieczystej Powierzchnia nieruchomości 24,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Miejsce z przeznaczeniem do składowania gabarytów Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 15,04 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów - na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pawia 36 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-04 Księga wieczysta Brak księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości 9,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa zabudowana, z przeznaczeniem na pomieszczenie do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 47 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-01-03 Powierzchnia nieruchomości 1444,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 28 z obrębu 6-01-01 Powierzchnia nieruchomości 759,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość gruntowa z przeznaczeniem na parking 1. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  W ostatnich miesiącach wszyscy musimy się mierzyć z galopującą inflacją powodującą wzrost cen produktów i usług. Czekają nas w najbliższym czasie podwyżki opłat za zużycie prądu, ogrzewanie mieszkania czy podgrzanie wody. Wpływ na nie mają również rosnące marże dostawców energii. Jeśli zmienimy codzienne przyzwyczajenia i będziemy trzymać się pewnych zasad - oszczędzanie okaże się proste i przyjemne. Co zrobić, żeby rachunki były mniejsze?

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 2 drzew. Drzewa posiadają liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Jedno z nich rośnie przy ciągu pieszym. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo posiada liczne ubytki oraz wypróchnienia na pniu. Rośnie przy ciągu pieszo-jezdnym, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 4 drzew. 3 drzewa w fazie zamierania z licznym poszuszem w koronie, posiadają ubytki na piach, jedno z nich posiada widoczny ubytek u podstawy pnia. Drzewo gatunku robinia całkowicie obumarłe, posiada ubytki na pniu. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-07. Wniosek dotyczy 2 drzew. Jedno z drzew pozbawione jest korony w wyniku wyłamania w latach ubiegłych w czasie silnych wiatrów oraz widoczne pęknięcia wzdłóż pnia. Drugie drzewo rożnie w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego, odchylone od pionu, stwarza zagrożenie wywrotem. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5CH Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 146 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00151421/5 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 74 /Bolecha 11B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 189 z obrębu 6-06-04 Nr KW WA4M/00162446/6 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ogrodowa 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 109 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00186826/8 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 87 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 20B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 27 z obrębu 6-02-05 Nr Kw. WA4M/00158131/4 Powierzchnia nieruchomości 17 m2 (garaż) Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Termin dzierżawy 3 lata ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 6 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 30/14 z obrębu 6-03-15 Nr KW WA4M/00431784/4 Powierzchnia nieruchomości 2,80 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipki 27 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działki ew. nr 36 z obrębu 6-02-06 Nr Kw. WA4M/00234335/1 Powierzchnia nieruchomości 1,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 22C Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 65 z obrębu 6-03-14 Nr Kw. WA4M/00193053/0 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Okopowa 29A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 43 z obrębu 6-03-13 Księga wieczysta WA4M/00431457/3 Powierzchnia nieruchomości 114,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 80 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 194/1 z obrębu 6-06-04 Nr KW WA4M/00477401/0 Powierzchnia nieruchomości 108,12 m2 Opis nieruchomości (sposób...

 • Artykuł

  Wspólnota Mieszkaniowa Płocka 31 w Warszawie sprzeda powierzchnie poddasza o następującej wysokości: do 1,40m - 342,96m2; od 1,40 do 2,20m – 229,67m2; powyżej 2,20m – 73,57m2. Informacje dotyczące poddasza u adm. bud. tel. 604 55 36 18; mail: rudex2@gmail.com Termin składania ofert do dnia 31.12.2022r.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Niskiej Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 55 z obrębu 6-02-02 Nr KW WA4M/00311519/9 Powierzchnia nieruchomości 20 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grenady 3F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 39 z obrębu 6-03-14 Nr KW WA4M/00385394/5 Powierzchnia nieruchomości 20 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Solidarności 119/125 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działki ew. nr 7/1 z obrębu 6-01-02 Nr KW WA4M/00382345/6 Powierzchnia nieruchomości 20,15 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Młynarska 11 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 98 z obrębu 6-03-19 Nr Kw. WA4M/00164075/8 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sienna Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 70 z obrębu 6-01-07 Nr Kw. WA4M/00181998/9 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. J. Mireckiego „Montwiłła” Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 75 z obrębu 6-03-13 Nr Kw. WA4M/00433675/1 Powierzchnia nieruchomości 21,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Syreny 32 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64 obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00439020/7 Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów, altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AD Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 25 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Szarych Szeregów 5AE Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-04-08 Nr Kw. WA4M/00172743/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Redutowa 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 143 z obrębu 6-07-03 Nr Kw. WA4M/00328748/5 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Deotymy 45 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 30 z obrębu 6-06-08 Nr Kw. WA4M/00150122/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. J. Ostroroga 25 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 19 z obrębu 6-03-08 Nr Kw. WA4M/00423115/5 Powierzchnia nieruchomości 732,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru...