Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Wolska 60 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 134/2 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00406647/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Towarowa Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów część działki ew. nr 29 obręb 6-04-09 Nr KW WA4M/00436230/1 Powierzchnia nieruchomości 685,00 m2 (zaplecze budowy), 27,52 m2 (powierzchnia reklamowa) Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy. Przeznaczenie nieruchomości Działka jest objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  DG. 63.524-541.4.2022.JR WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Adres nieruchomości Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów* Powierzchnia nieruchomości [m2] Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Termin dzierżawy Wysokość czynszu miesięcznego (ryczałt miesięczny) Termin wnoszenia czynszu Zasady waloryzacji...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 57 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 10 z obrębu 6-02-05 Nr Kw. WA4M/00346823/7 Powierzchnia nieruchomości 90,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny Klubokawiarni Jaś i Małgosia w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień, październik;Oraz dojścia i dojazdy w...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 84/9 z obrębu 6-03-11 Księga wieczysta WA4M/00407322/1 Powierzchnia nieruchomości 16,30 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Grzybowska róg al. Jana Pawła II Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 90/7 z obrębu 6-01-05 Księga wieczysta WA4M/00301719/8 Powierzchnia nieruchomości 235,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy, na potrzeby wykonania zabezpieczenia sieci ciepłowniczej oraz utwardzenie terenu płytami betonowymi ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-12-01. Wniosek dotyczy 1 drzewa. Drzewo ma w rozwidleniu korony widoczny podłużny ślad pęknięcia pnia. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub załamaniu, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 20A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 126/8 z obrębu 6-01-02 Księga wieczysta WA4M/00435096/2 Powierzchnia nieruchomości 894,00 m2 w tym: 585 m2 – parking, 215 m2 – dojścia i dojazdy, 94 m2 - zieleń Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na parking, dojścia i dojazdy oraz zieleń. Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Górczewska 39 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 14 obrębu 6-03-18 Nr KW brak Powierzchnia nieruchomości 6,90 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem pod docieplenie ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 2022-11-29. Wniosek dotyczy 1 drzewa gatunku brzoza (betula L.). Korona oraz bryła korzeniowa znajdują się w granicach działki objętej inwestycją polegającą na budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym. Bryła korzeniowa drzewa koliduje z kondygnacjami podziemnymi obiektu, natomiast korona z kondygnacjami naziemnymi. Pień jak i korona drzewa w znacznym stopniu pochylone. Drzewo posiada niesymetryczną koronę, wrasta w fundamenty, co w znaczący sposób wpływa na jego...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Ożarowska 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. 18 z obrębu 6-06-10 Nr KW WA4M/00419626/9 Powierzchnia nieruchomości 17,14 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, al. Jana Pawła II 63 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 25 z obrębu 6-02-03 Nr KW WA4M/00177107/6 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5DD Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 206 z obrębu 6-03-18 Nr KW WA4M/00151420/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotowy grunt znajduje się na terenie, dla którego 08 września 2022 r. został uchwalony miejscowy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Miedziana 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 59/1 z obrębu 6-01-07 Nr KW WA4M/00179359/1 Powierzchnia nieruchomości 10,36 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejącą altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Śliska 54 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 28 z obrębu 6-01-08 Nr KW WA4M/00431785/1 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową Przeznaczenie nieruchomości Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Termin...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 34 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 78/3 i nr 78/4 z obrębu 6-07-02 Księga wieczysta WA4M/00431451/1 Powierzchnia nieruchomości 128,96 m2 w tym: 88,96 m2 - pawilon, 40 m2 - parking Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący pawilon handlowy oraz parking. Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Kaprys 4 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 81 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00436800/8 Powierzchnia nieruchomości 35,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojście do działki 80 z obrębu 6-06-14 Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Olbrachta 15 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 33 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00411935/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Redutowa 48 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 134 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00328756/4 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Agawy 14 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. 86 z obrębu 6-03-10 Nr KW WA4M/00382470/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Nieruchomość przeznaczona na garaż Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Młynowa....