Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Łucka 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 56/1 i35 z obrębu 6-01-04 Księga wieczysta WA4M/00200587/5 Powierzchnia nieruchomości 530,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze do prowadzenia prac zabezpieczających i budowlanych Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 31 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64/1 z obrębu 6-01-04 Księga wieczysta WA4M/000346510/0 Powierzchnia nieruchomości 270,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Leszno 32 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 15/2 z obrębu 6-03-16 Nr KW WA4M/00396052/6 Powierzchnia nieruchomości 293,58 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 42 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00456692/3 Powierzchnia nieruchomości 22,05 m2 w tym: 14,23 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 7,82 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów –...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 44 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00456692/3 Powierzchnia nieruchomości 24,17 m2 w tym: 14,23 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 9,94 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów –...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 180/2 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00437916/1 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Złota 70 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 44/9 z obrębu 6-01-08 Nr Kw. WA4M/00281280/4 Powierzchnia nieruchomości 133,70 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking społeczny Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK Parasol 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 92 z obrębu 6-07-03 Księga wieczysta WA4M/00442226/5 Powierzchnia nieruchomości 154,96 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i utrzymanie terenu zielonego Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Sokołowska 5DE Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działki ew. nr 144 z obrębu 6-03-18 Nr Kw. WA4M/00151420/8 Powierzchnia nieruchomości 18,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Parasol” 3 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 92 z obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00442226/5 Powierzchnia nieruchomości 36,11 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem...