Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Łucka 10 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Części działek ew. nr 56/1 i35 z obrębu 6-01-04 Księga wieczysta WA4M/00200587/5 Powierzchnia nieruchomości 530,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze do prowadzenia prac zabezpieczających i budowlanych Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Chłodna 31 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 64/1 z obrębu 6-01-04 Księga wieczysta WA4M/000346510/0 Powierzchnia nieruchomości 270,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zaplecze budowy Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Leszno 32 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 15/2 z obrębu 6-03-16 Nr KW WA4M/00396052/6 Powierzchnia nieruchomości 293,58 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący parking Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 42 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00456692/3 Powierzchnia nieruchomości 22,05 m2 w tym: 14,23 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 7,82 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów –...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Pustola 44 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00456692/3 Powierzchnia nieruchomości 24,17 m2 w tym: 14,23 m2 – istniejąca altana śmietnikowa oraz 9,94 m2 – dojście i dojazd do altany śmietnikowej. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów –...