Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Nowolipie 31 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Cześć działki ew. nr 95/8 z obrębu 6-02-07 Nr KW WA4M/0436334/0 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Brak...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Brożka 2B Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 50 obrębu 6-06-08 Nr KW WA4M/00442504/8 Powierzchnia nieruchomości 30,00 m2 w tym: 20,00 m2 – altana śmietnikowa oraz 10,00 m2 – miejsce na gabaryty. Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 6.02.2024 r. Wniosek dotyczy trzech drzew. Ja rząb rośnie na skarpie i odchylony jest w stronę ulicy. U podstawy pnia widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem, system korzeniowy na wierzchu. W koronie złamany konar. Dwie topole rosną w szpalerze wzdłuż ogrodzenia. Na pniu jednej z nich widoczna podłużna listwa długości około 2 metrów. W przypadku usunięcia jednej topoli, druga może ulec wywrotowi lub złamaniu podczas wystąpienia anomalii pogodowych. Planowane jest wykonanie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Obozowa 83 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 2 obrębu 6-06-09 Nr KW Brak KW Powierzchnia nieruchomości 28,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 20.02.2024 r. Dotyczy dwóch drzew z gatunku topola kanadyjska. Drzewa posiadaja ubytki wgłębne, jemiołę i rosną nad ciągiem pieszym, przez co stwarzają zagrożenie dla życia i mienia. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.