Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Batalionu AK „Pięść’’ 5A Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 84 z obrębu 6-06-08 Nr Kw. WA4M/00158113/2 Powierzchnia nieruchomości 20,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 14.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku lipa drobnolistna. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 14.02.2024 r. Dotyczy drzewa z gatunku jesion wyniosły. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 13.02.2024 r. Dotyczy drzewa z gatunku klon srebrzysty, które jest złamane. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 9.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku brzoza brodawkowata. Posiada obumierającą koronę i porośnięte jest bluszczem. Podczas podmuchów wiatru dochodzi do łamania gałęzi. Drzewo w sposób niekontrolowany może ulec wywrotowi lub złamaniu. Może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.