Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 26.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku jesion. Drzewo u podstawy pnia ma ubytek z próchnicą o długości około 20 cm. Na pniu widoczne ubytki wgłębne z wypróchnieniem. Korona drzewa sucha, poskręcana i odchylona od pionu. Drzewo zamierające. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Niska 31F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działka ew. nr 34 z obrębu 6-02-02 Księga wieczysta WA4M/00311515/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż, wybudowany z środków własnych Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 26.02.2024 r. Wniosek dotyczy siedmiu drzew: sześciu z gatunku głóg i jednego z gatunku jarząb szwedzki. Pierwsze drzewo jest suche, na pniu znajdują się grzyby i ubytki wgłębne. Drugie zamierające, w koronie suche konary. Trzecie zamierające, w koronie suche konary, na pniu ubytki wgłębne. Czwarte zamierające, u podstawy pnia wzdłużny ubytek z wypróchnieniem. Piąte zamierające, w koronie suche konary, na pniu ubytki wgłębne. Szóste zamierające, w koronie suche konary, na pniu...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku klon zwyczajny. Drzewo jest w stanie zamierania, posiada wgłębne ubytki na pniu. Stwarza realne zagrożenie wywrotem podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa oraz jednego drzewa z gatunku klon. Pierwsze drzewo rośnie w pobliżu altany śmietnikowej i występuje na nim duże skupisko jemioły. System korzeniowy jest odkryty, a u podstawy pnia występuje ubytek. Drugie drzewo rośnie w pobliżu parkingu i drogi wewnętrznej. Na wysokości około 2,5 m występuje ubytek wgłębny. Planowane sąnasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zgody na usunięcie...