Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 29.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku kasztanowiec. Drzewo jest odchylone od pionu w stronę budynku, gałęzie zwieszają się nad chodnikiem. Na pniu ubytek wgłębny na wysokości około 3 m. System korzeniowy odsłonięty z uszkodzeniami mechanicznymi. W koronie drzewa posusz. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożno wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku jarząb pospolity. Drzewo jest w całości obumarłe. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy drzewa z gatunku klon pospolity. Drzewo o rozłożystej koronie rośnie w bliskim sąsiedztwie ciągu pieszego, w koronie występują liczne ubytki, na pniu pojawiają się owocniki grzybów rozkładających drewno. Drzewo stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 24 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 18/3 obrębu 6-02-03 Nr KW WAM4M/00311458/3 Powierzchnia nieruchomości 26,85 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 28.02.2024 r. Wniosek dotyczy pięciu drzew z gatunku klon srebrzysty. Drzewa rosną w pobliżu ciągu pieszego, posiadają suche konary, które podczas wiatru łamią się i spadają na chodnik. Jedno z drzew obumiera, a kolejne posiada widoczne ślady rozkładu drewna oraz znajdują się na nim owocniki. Drzewa w sposób niekontrolowany mogą ulec wywrotowi lub złamaniu. Planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. ...