Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

Wyświetlam wyniki dla tagu: wiem o wycince
 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa oraz jednego drzewa z gatunku klon. Pierwsze drzewo rośnie w pobliżu altany śmietnikowej i występuje na nim duże skupisko jemioły. System korzeniowy jest odkryty, a u podstawy pnia występuje ubytek. Drugie drzewo rośnie w pobliżu parkingu i drogi wewnętrznej. Na wysokości około 2,5 m występuje ubytek wgłębny. Planowane sąnasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zgody na usunięcie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa. Pierwsze drzewo rośnie w bliskim sąsiedztwie parkingu. Konar drzewa w dniu 26.10.2023 r. złamał się i spadł na zaparkowany w pobliżu samochód, powodując uszkodzenie pojazdu. W miejscu wyłamania konara stwierdzono rozkład struktury drewna, mursz oraz liczne ubytki w korze, u podstawy pnia i na wybiegach korzeniowych. Przedmiotowe drzewo stanowi stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia....

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 13.02.2024 r. Dotyczy usunięcia drzewa z gatunku bez czarny, które jest całkowicie obumarłe. Stanowi zagrożenie podczas występowania porywistych wiatrów. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 20.02.2024 r. Dotyczy drzewa z gatunku wierzba, które jest całkowicie obumarłe. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 14.02.2024 r. Dotyczy drzewa z gatunku jesion wyniosły. Drzewo jest całkowicie obumarłe. Planowane są nasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.