Wyniki wyszukiwania w serwisie ...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. J. Krysta Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 66/2 obrębu 6-07-03 Nr KW WA4M/00441704/3 Powierzchnia nieruchomości 16,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Smocza 24 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 18/3 obrębu 6-02-03 Nr KW WAM4M/00311458/3 Powierzchnia nieruchomości 26,85 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Brak miejscowego planu...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Księcia Janusza 32D Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 26 z obrębu 6-06-14 Nr Kw. WA4M/00443457/0 Powierzchnia nieruchomości 40,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na zieleń oraz dojścia i dojazdy do działki ewidencyjnej nr 27 z obrębu 6-06-14, będącej własnością Dzierżawcy Przeznaczenie...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Antka Rozpylacza Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Działka ew. nr 11 z obrębu 6-07-08 Nr Kw. WA4M/00173767/2 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na garaż wybudowany ze środków własnych dotychczasowego posiadacza nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Działka...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Niska 31F Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów działka ew. nr 34 z obrębu 6-02-02 Księga wieczysta WA4M/00311515/1 Powierzchnia nieruchomości 19,00 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na istniejący garaż, wybudowany z środków własnych Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na terenie objętym...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa oraz jednego drzewa z gatunku klon. Pierwsze drzewo rośnie w pobliżu altany śmietnikowej i występuje na nim duże skupisko jemioły. System korzeniowy jest odkryty, a u podstawy pnia występuje ubytek. Drugie drzewo rośnie w pobliżu parkingu i drogi wewnętrznej. Na wysokości około 2,5 m występuje ubytek wgłębny. Planowane sąnasadzenia zastępcze. Status wniosku: Złożono wniosek o wydanie zgody na usunięcie...

 • Artykuł

  Wniosek z dnia 23.02.2024 r. Wniosek dotyczy dwóch drzew z gatunku robinia akacjowa. Pierwsze drzewo rośnie w bliskim sąsiedztwie parkingu. Konar drzewa w dniu 26.10.2023 r. złamał się i spadł na zaparkowany w pobliżu samochód, powodując uszkodzenie pojazdu. W miejscu wyłamania konara stwierdzono rozkład struktury drewna, mursz oraz liczne ubytki w korze, u podstawy pnia i na wybiegach korzeniowych. Przedmiotowe drzewo stanowi stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia....

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Żytnia 55 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 30/14 z obrębu 6-03-15 Nr Kw. WA4M/00486424/3 Powierzchnia nieruchomości 16,58 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka znajduje się na...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Leszno 7 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 37 obrębu 6-03-17 Nr KW WA4M/00346882/8 Powierzchnia nieruchomości 21,70 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na miejsce do zbierania odpadów – istniejąca altana śmietnikowa Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem...

 • Artykuł

  Adres nieruchomości Warszawa, ul. Jana Olbrachta 21 Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów Część działki ew. nr 5 z obrębu 6-07-08 Nr KW WA4M/00456692/3 Powierzchnia nieruchomości 9,75 m2 Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania) Gruntowa, z przeznaczeniem na warstwę docieplenia ścian budynku Przeznaczenie nieruchomości Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania...