Petycje mieszkańców

  1. Petycja w sprawie ogrodzenia terenu nieruchomości porośniętego drzewami będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na ich usunięcie.
  2. Data złożenia petycji: 20.04.2021 r. 
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: brak zgody na publikację danych. 
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi w dniu 09.06.2021 r. 

Petycja z dnia 20.04.2021

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji z dnia 20.04.2021

/Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 4958100 lub 22 19115 lub e-mail na
adres kancelaria@zgnwola.waw.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią./

  1. Petycja w sprawie nasadzeń zastępczych za drzewa wycięte w dniu 8 czerwca 2021 r.
  2. Data złożenia petycji: 18.06.2021 r. 
  3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: brak zgody na publikację danych. 
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi w dniu 28.06.2021 r. 

Petycja z dnia 18.06.2021

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji z dnia 18.06.2021

/Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem m.st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer 22 4958100 lub 22 19115 lub e-mail na
adres kancelaria@zgnwola.waw.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią./