Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców (TZOM)

ul. Ciołka 33 | 01-445 Warszawa

tel. 22 4958490

tzomkolo@zgnwola.waw.pl

ul. Wawelberga 15 | 01-118 Warszawa

tel. 22 4958460

tzommlynow@zgnwola.waw.pl

ul. Nowolipki 16 | 01-019 Warszawa

tel. 22 4958470

tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl

ul. Ogrodowa 28/30 | 00-896 Warszawa

tel. 22 4958480

tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl

Telefony alarmowe

  

Sprawdź lokalizację na mapie