Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. J. Bema 70 | 01-225 Warszawa
tel. 22 4958100 | fax. 22 495 84 57
e-mail: kancelaria@zgnwola.waw.pl
ePUAP: /ZGNWola/SkrytkaESP
NIP: 5272457153
REGON: 000665840

Punkt Obsługi Mieszkańców

ul. Bema 70, 01-225 Warszawa
Pracownicy prowadzący bezpośrednią obsługę mieszkańców pracują w godzinach 7:30 – 15:30

Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców

Przyjmowanie interesantów przez pracowników prowadzących obsługę mieszkańców w Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30

Przyjmowanie korespondencji

Korespondencję należy składać w Kancelarii w godzinach 7:30 – 15:30. Po godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, do godz. 19.00 korespondencję  można składać za pomocą urzędomatu – samoobsługowego urządzenia do składania pism. Urzędomat znajduje się w holu siedziby Zakładu przy ul. Bema 70.
Korespondencję elektroniczną można wysłać za pośrednictwem poczty na adres e-mail: kancelaria@zgnwola.waw.pl

Numery wewnętrzne do działów

(przed numerem wewnętrznym należy wybrać nr tel. 22 49 58)
449 – Kancelaria
450 – Sekretariat
430 – Dział Administracyjno-Gospodarczy
431 – Dział Budynków
432 – Dział Dzierżawy Gruntów
443 – Dział Ekonomiczny
434 – Dział Informatyki
435 – Dział Lokali Użytkowych
436 – Dział Personalny
437 – Dział Prawno-Organizacyjny
438 – Dział Terenów Zewnętrznych
439 – Dział Windykacji
440 – Dział Wspólnot Mieszkaniowych
441 – Dział Zamówień Publicznych
442 – Dział Zasobów
448 – Zespół Księgowości
446 – Zespół Ewidencji Czynszu i Opłat
447 – Zespół Finansowy

Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców (TZOM)

ul. Ciołka 33 | 01-445 Warszawa

tel. 22 4958490

tzomkolo@zgnwola.waw.pl

ul. Wawelberga 15 | 01-188 Warszawa

tel. 22 4958460

tzommlynow@zgnwola.waw.pl

ul. Nowolipki 16 | 01-019 Warszawa

tel. 22 4958470

tzomnowolipki@zgnwola.waw.pl

ul. Ogrodowa 28/30 | 00-896 Warszawa

tel. 22 4958480

tzomogrodowa@zgnwola.waw.pl

Telefony alarmowe

  

Sprawdź lokalizację na mapie