Dostępność ZGN Wola

Siedziby Zakładu znajdują się w pięciu lokalizacjach.

Siedziby Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców są niedostępne architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Obsługa możliwa jest w Punkcie Obsługi Mieszkańców znajdującym się w siedzibie głównej Zakładu (01-225 Warszawa, ul. Bema 70).

W przypadku konieczności dotarcia do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Wystarczy zgłosić taką potrzebę u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze. Szczegółowy opis dostępności architektonicznej zamieszczony został w deklaracji dostępności.

We wszystkich siedzibach ZGN Wola, w Punktach Obsługi Mieszkańców, znajdują się przenośne pętle indukcyjne. Istnieje także możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM.