Co robimy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

Zadaniem Zakładu jest zarządzanie mieszkaniami m.st. Warszawy. Siedziba ZGN Wola mieści się w Warszawie przy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa. W ramach struktury organizacyjnej Zakładu funkcjonują cztery Terenowe Zespoły Obsługi Mieszkańców. Realizowane przez nie zadania to przede wszystkim administrowanie mieszkaniami oraz bezpośrednia i bieżąca obsługa mieszkańców i użytkowników lokali.