null

Żytnia 48

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-03-04. Drzewo gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) rośnie na terenie trawnika w sąsiedztwie ciągu pieszego. Na wys. ok. 3 m pnia wyrastają dwa przewodniki.Jeden z nich jest mocno odchylony w kierunku W nad chodnikiem. U podstawy wschodniego konaru występuje ubytek wgłębny i liczny poszusz w koronie. Po ostatnich licznych wichurach jakie przeszły nad Warszawą drzewo zostało uszkodzone poprzez obłamanie masywnego konaru i gałęzi. Drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa.

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie