null

Żytnia 31/33

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2021-08-31. Wniosek dotyczy 2 drzew: gatunku klon jesionolistny i gatunku lipa drobnolistna. Pierwsze z drzew z drzew rośnie na skarpie w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika i budynku mieszkalnego. Jest odchylone od pionu ok. 25% w kierunku N i rośnie w dużym pochyleniu nad chodnikiem i jezdnią. Masywny konar swą długością przekracza oś jezdni. Drugie drzewo rośnie na terenie trawnika w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku pieszego i budynku mieszkalnego. Drzewo jest całkowicie suche. Drzewa stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie