null

Złota 60

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek z dnia 2022-04-20. Wniosek dotyczy 2 drzew gatunku topola chińska (Populus simonii). Jedno drzewo mocno pochylone (ok. 25°), zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Usytuowane jest między budynkami mieszkalnymi. Odsłonięte korzenie po stronie północno-zachodniej. Zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej, aktualna wytrzymałość pnia na złamanie jest niewystarczająca, a ryzyko upadku drzewa wg klasyfikacji FRC jest wysokie (CD). Badanie tomograficzne wykazało rozkład drewna po stronie północno-zachodniej oraz rozproszone zmiany struktury pnia drzewa. Drugie drzewo o obniżonej wytrzymałości, pochylone ok. 10°. M Zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Usytuowane jest między budynkami mieszkalnymi, sąsiaduje bezpośrednio z parkingiem. Korzenie są częściowo odsłonięte po stronie północno-wschodniej. Ocena aktualnej wytrzymałości pnia na złamanie, zgodnie z wynikami badania dendrologicznego, jest niewystarczająca a ryzyko upadku drzewa wg klasyfikacji FRC jest bardzo wysokie (D). Badanie tomograficzne wykazało rozległy ubytek szyi korzeniowej. Brak jest możliwości zastosowania zabiegów poprawiających statykę drzewa. Planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych.

Status wniosku: złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

 

 

 

Załączniki:

Sprawdź lokalizację na mapie